Pályázat 1 fő kertész – karbantartói állásra

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 01. 19.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája állást hirdet 1 fő kertész-karbantartó munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • 1 fő teljes munkaidőben, határozatlan időre

Munkavégzés helye:

 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája /1039 Bp, Medgyessy F. u. 1./

Ellátandó feladatok: az óvoda udvarának és közvetlen környékének gondozása, apróbb javítási, karbantartási feladatok elvégzése

Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata /középfokú/
  • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
  • Egészségügyi kiskönyv

Pályázati feltétel:

  • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, szakmai végzettség vagy érettségi.

A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

                                   1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

Pályázatot postai úton, vagy e-mailen lehet beadni (medgy-o@kszki.obuda.hu)

A munkakör a pályáztatás elbírálását követően, 2017. január 23.-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.