Pályázat 1 fő óvodapedagógusi állás meghirdetése

Hirdetés

Óbudai Vackor Óvoda – Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.

Óvodapedagógus munkakör

Munkavégzés helye:

Óbudai Vackor Óvoda – Mókus Tagóvoda Budapest, 1036.  Mókus u.1

Szükséges okmányok:

  • Részletes, fényképpel ellátott önéletrajz (az önéletrajzban fel kell tüntetni: személyes adatok, végzettségek, munkahelyek pontos felsorolása időrendben, motiváció)
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • Egyéb képzésekről szóló igazolások

Alkalmazás feltétele:

  • Egészségügyi alkalmasság
  • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A jelentkezés benyújtásának határideje folyamatos.

A pályázat benyújtásának módjai:

1, e-mailben: arpad-o@kszki.obuda.hu;

2, személyesen: dr.Wéber Attiláné intézményvezetőnél

3, postai úton: Budapest, 1036 Árpádfejedelem útja 60.

Minden esetben elérhetőség (telefon, e-mail cím) megjelölésével.