Pályázat – családgondozó munkakör betöltésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2016. 12. 04

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona

 

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona (1039 Budapest, Víziorgona u. 7.)

pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  • Budapest, 1039. Budapest, Víziorgona u.7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Fő tevékenysége az otthonokban folyó komplex – egyéni, csoportos –családgondozás, amely kiterjed az otthonban élő, valamint az otthonhoz kapcsolódó kiléptető lakásokban lakó családokra és gyermekekre is. Segít a krízishelyzet feldolgozásában, a család lakhatási problémájának megoldásában, a családi működési zavarok elhárításában, szociális-, gyermekvédelmi-, életvezetési-, mentálhigiénés tanácsot ad.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Emellett a fenntartó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. januárjától, Óbudai Pótlék néven, 30%-os ágazati bérkiegészítést fog nyújtani.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember,
  • A Gyermekjóléti alapellátásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Családok vagy Gyermekek Átmeneti Otthonában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merült fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a +36-1/250-1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 05.