Pályázat – családsegítő munkakör betöltésére

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2016. 12. 04

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (1035 Budapest, Váradi u. 9-11.)

pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1035. Budapest, Váradi u. 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Emellett a fenntartó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. januárjától, Óbudai Pótlék néven, 30%-os ágazati bérkiegészítést fog nyújtani.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész I. Alapellátások családsegítő munkakör betöltéséhez szükséges képesítés,
 • A szociális vagy a gyermekjóléti alapellátásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szociális alapvégzettség,
 • A szociális vagy a gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a +36-1/250-1964 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 05.