Pályázat – esetmenedzser munkakör betöltésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2016. 12. 04

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ (1035 Budapest, Váradi u. 9-11.)

pályázatot hirdet esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

  • Budapest, 1035. Budapest, Váradi u. 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • A gyermekjóléti alapellátás hatósági tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Emellett a fenntartó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. januárjától, Óbudai Pótlék néven, 30%-os ágazati bérkiegészítést fog nyújtani.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, a munkakört kizárólag 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő felsőfokú végzettség megszerzése birtokában lehet betölteni
  • A gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2.sz. Melléklete szerinti felsőfokú szociális alapvégzettség,
  • A gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a bíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez. Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a +36-1/250-1964 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 05.