Pályázat – Óbudai Múzeum igazgató (magasabb vezető) pozíció

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017. 01. 05.
 • Eredményhirdetés: 2017. 02. 28.

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Múzeum
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

1033 Budapest, Fő tér 1. Óbudai Múzeum

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
 • történeti múzeumban szerzett minimum 5 éves gyakorlat
 • történeti múzeumban szerzett minimum 3 éves vezetői gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • szakirányú tudományos tevékenységet végez

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, intézményrendszerének ismerete
 • hazai és uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • felsőfokú kulturális menedzser képzettség
 • gazdasági szakirányon szerzett felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepció/vezetői program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Somogyi Ildikó oktatási és kulturális osztályvezető nyújt a 06/1/437-8654-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Osztály címére történő megküldésével (Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbudai Múzeum, igazgatói pályázat”. Személyesen a 1033 Budapest, Fő tér 4. szám alatt az Oktatási és Kulturális Osztályon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jogszabály által előírt bizottság véleményezését követően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli, és hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.