Pályázati felhívás – A környezettudatos nevelésért

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2018.03.23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A környezettudatos nevelésért

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédelmi Alapja terhére – a környezettudatos nevelés elősegítése érdekében pályázatot hirdet a kerületben működő nevelési és oktatási intézmények részére.

Pályázható tevékenység:

Környezettudatos nevelést elősegítő tevékenység

A pályázók köre:

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén működő

 • óvoda,
 • általános vagy középiskola.

Az önkormányzati fenntartású óvodák tagóvodái külön-külön is pályázhatnak.

Pályázati feltételek:

A támogatás a következő tevékenységekre fordítható:

 A környezettudatos gondolkodást népszerűsítő, ismertető és erősítő céllal

 • kirándulás, látogatás szervezése nemzeti parkokba, állatkertbe, vadasparkba, természetvédelmi területre
 • környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos helyszínek meglátogatása
 • környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenység
 • iskolakert létrehozása

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200 000 Ft.

A támogatás felhasználásának ideje: A képviselő-testület döntésének időpontjától 2018. december 31-ig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. (péntek) 12 óra

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni.

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „ A környezettudatos nevelésért!” címet.

Az adatlap hozzáférhető:

 • az önkormányzat internetes honlapján (www.obuda.hu)
 • a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
 • a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).

Minden pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

 • tételes költségbecslést.

A magán, egyházi illetve alapítványi fenntartásban lévő óvodák és iskolák esetében ezen felül:

 • átláthatósági nyilatkozatot,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozatot is csatolni kell.

A benyújtott pályázatokat az Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi, és a képviselő-testület bírálja el. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntéstől számított 30 napon belül támogatási szerződést köt.

A támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról írásban kap tájékoztatást minden eredményes pályázó.

Amennyiben az aláírásra megadott időpontokban a pályázó nem írja alá a támogatási szerződést, elesik a támogatástól.

A pályázati összeggel való elszámolás

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó intézmény kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenőrzést végző munkatársánál (437-85-65) a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a 4378-614-es telefonszámon, vagy a szathury.nora@obuda.hu mail címen.

LETÖLTHETŐ ADATLAP