Pályázati felhívás – egyfordulós nyílt pályázat nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2020. 03 .05.

Pályázati felhívás

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének 17/2020. (I. 23.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására.

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Cím:                         1039 Budapest, Táncsics Mihály utca 24.

Hrsz.:                       64221

Megnevezés:           kivett iroda, udvar

Telek területe:        1.864 m2

Tulajdonos:             Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:          egyéb átjárási szolgalmi jog a 64222 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára

Minimális bérleti díj: 660 000 Ft/hó

Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 3.960.000.- Ft

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán munkaidőben vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között) legkésőbb 2020. március 5-én (csütörtökön) 13:00 óráig. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

A pályázatok bontására 2020. március 05-én 13:05 órakor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására vagy hiánypótlásra nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

A Pályázónak pályázatában vállalnia kell, hogy nyertessége esetén a Bérbeadóra tartozó, alábbiakban felsorolt munkálatokat saját költségén megvalósítja az ingatlanban:

  • külső homlokzati felületképzés felújítása,
  • homlokzati nyílászárók részleges cseréje,
  • tetőszerkezet részleges felújítása,
  • tetőfedés cseréje a kapcsolódó bádogos szerkezetek pótlásával,
  • gépészeti vezetékhálózatok (víz-, csatorna, fűtés) cseréje, kazán pótlása (szerelvények nélkül),
  • elektromos vezetékhálózat cseréje (szerelvények nélkül)

A bérlői beruházások legfeljebb bruttó 40.000.000,- Ft összegben a bérleti díjba beszámíthatók, a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig, tételes, árazott költségvetés alapján. A bérbeadás időtartama legalább 10 év határozott idő, illetve legfeljebb a bérbeszámítás során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen ingatlan bérbeadását célzó pályázat mellett Kiíró jelen ingatlan értékesítés útján történő hasznosítására is pályázatot írt ki.

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendeletének 92-94. §-ai tartalmazzák.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430 34 72 és a +36 1 430 34 63 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

                                                                                                      Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

                                                                                          Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály