Pályázati felhívás Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. március 04. (hétfő) 14:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

 

Telkek értékesítése:

  • kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, Lke-2/SZ-IK-1 övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó állapotú hétvégi ház áll. A Jutas közben minden közmű megtalálható.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  

Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar

Hrsz.: 22314/12

Területe: 1.784 m2  (~55 m x 32,5 m)

Irányár: 57.000.000,- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ 149, 245 § és a hozzá tartozó paraméter táblázat (OBÉSZ 2. sz. melléklet 8. sz. tábla) tartalmazza.

  • kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, Lke-2/SZ-IK-1 építési övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres NYELES ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas utcában minden közmű megtalálható. A telek nyéllel csatlakozik a közterülethez. A nyél területe (kb. 180 m2) nem számít bele a beépítésbe, tehát kb. 1.338 m2 telekterületet lehet alapul venni.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas u. 

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 22327/3

Területe: 1.518 m2  (~29 m x 45 m)

Irányár: 36.811.023,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 46.750.000,-Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.675.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ 149, 245 § és a hozzá tartozó paraméter táblázat (OBÉSZ 2. melléklet 8. sz. tábla) tartalmazza.

  • kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, Lke-2/SZ-IK-1 építési övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas közben minden közmű megtalálható. A telek alakja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, kerített. A telken belül található egy körbekerített gáz nyomásszabályozó „ház”, mely a telek területéből kb. 75 m2 –t foglal el, a védőtávolság miatt került a tulajdoni lapra 107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzésre. A gáznyomás szabályozó épület által elfoglalt terület a telek beépíthetőségét befolyásolja (csökkenti), valamint a védőtávolságon belül új építményt, épületet elhelyezni nem lehet.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas köz 

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 22314/13

Területe: 1.308 m2  (~86 m x 15 m)

Irányár: 25.889.763,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 32.880.000,-Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ 149, 245 § és a hozzá tartozó paraméter táblázat (OBÉSZ 2. sz. melléklet 8. sz. tábla) tartalmazza.

  • kerület Békásmegyer, József-hegyen, családi házas környezetben, Lke-2BÓ/O-1 építési övezetbe tartozó, 20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Az Óbor utcában minden közmű megtalálható. A telek kisméretű, viszonyleg keskeny, az utcáról erősen lejt a Kőbánya utca irányába.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Óbor u.   

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 65089

Területe: 277 m2  

Irányár: 6.108.000,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 7.757.160,-Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 780.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ 164 § és a hozzá tartozó paraméter táblázat (OBÉSZ 2. sz. melléklet 8(2). sz. tábla) tartalmazza.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

A telekről további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont egyeztethető a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Általános tudnivalók:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2019. március 04. (hétfő) 14:00 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2019. március 04.-én 14:05 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) vagy hiánypótlásra nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja!

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A pályázat lebonyolítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) rendeletben és az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

 

KIEGÉSZÍTÉS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) által meghirdetett a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanok értékesítésére vonatkozó 2019. március 04-én záruló pályázati felhíváshoz az alábbi kiegészítést tesszük:

A Budapest III. kerület Óbor utca 65089 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolása tévesen került megjelölésre, az Lke-2BÓ/O-1 építési övezetbe tartozó ingatlan 15 % beépítési lehetőséggel rendelkezik.

 

                                                                                                                                 Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

                                                                                                                   Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály