Pályázati felhívás üres lakások tulajdonjogának értékesítésére

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017. május 15.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások tulajdonjogának értékesítésére

 • Bp., III. Pacsirtamező u. 32. fsz. 12., 17635/0/A/14 hrsz.
  A lakás a kerület egyik legforgalmasabb átmenő utcájában, téglaépítésű lakóházban található,
  26 m2 alapterületű, belső udvarra néző,1 szoba, konyha, helyiségekből áll, komfort nélküli.
  Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
  Tulajdoni hányad: 26/1539
  A befogadó épület: összközműves
  A lakás közművei: víz, villany, gáz, csatorna
  Irányár: 7.020.000.-Ft. (ÁFA mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 700.000.-Ft.
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp., III. Föld u. 50/A. fsz. 2., 17250 hrsz. (osztatlan eszmei vegyestulajdonú ingatlan, azaz a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg)
  A lakás Belső Óbuda városrészben, a Bécsi út és a San Marco utca között, téglaépítésű lakóházban található.
  22 m2 alapterületű, ténylegesen alagsori, udvarra néző,1 szoba, konyha, helyiségekből áll, komfort nélküli.
  Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
  Tulajdoni hányad: 30/200
  A befogadó épület: összközműves
  A lakás közművei: víz, villany, csatorna
  Irányár: 4.180.000.-Ft. (ÁFA mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 400.000.-Ft.
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. május 15. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a itt és itt, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2017. május 15-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

 A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!  

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály