PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017.11.20.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

 • Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
  Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtése elektromos hőtároló kályhával megoldott.
  A falak vizesek, salétromosak, felújítandó állapotú.
  Irányár: 5.900.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

 • , III. ker. Dereglye u. 5. szám alatti, 14691 helyrajzi számú, irodaház és üzletház ingatlanban az Önkormányzat tulajdonában álló 91/20000 tulajdoni hányad, természetben az ingatlan -2 pinceszintjén lévő teremgarázsban, 16 m2 alapterületű, 12-es sorszámú gépkocsibeálló.
  Az épület osztatlan eszmei vegyestulajdonú ingatlan, azaz a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.
  A teremgarázsban lévő gépkocsibeálló Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület -2 pinceszintjén található. A pinceszinteken lévő gépkocsibeállók gépjárművel a Dereglye utca felöli lehajtón távvezérlésű, kódos kapun át érhetők el, gyalogosan a belső udvar felől, zárt lépcsőházon keresztül lehet megközelíteni.
  Bevezetett közművek: villany. A gépkocsibeálló közepes, jó műszaki állapotú.
  Irányár: 2.840.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 280.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

 • Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 155 m2
  A helyiség Filatorigát városrészen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan a társasház belső lépcsőházán keresztül közelíthető meg, tipikus óvóhely helyiségcsoport kialakítású.
  Bevezetett közművek: villany (mérőóra nélkül), a víz-ellátás nem funkcionál, mivel a WC és mosdó tárgyak leszerelésre kerültek. Fűtési rendszer nincs kiépítve.
  Közepes-felújítandó műszaki állapotú.
  Irányár: 7.600.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

 • Bp., III. ker. Szentendrei út 99. pinceszint, 19376/5/A/16 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 64 m2
  A helyiség Filatorigát városrészen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan a társasház belső lépcsőházán keresztül közelíthető meg, tipikus óvóhely helyiségcsoport kialakítású.  
  Bevezetett közművek: villany (mérőóra nélkül). Vízellátása, fűtése nincs.
  Közepes-felújítandó műszaki állapotú.
  Irányár: 3.560.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 360.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. november 20. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető itt és itt, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2017. november 20-án 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban mint ajánlattevő megjelölésre került.

 A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!  

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

                                                                         Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

     Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály