Pályázati felhívás – Zöldfelületek gondozására

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2018.04.05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zöldfelületek gondozására

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.

Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldfelületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek, motoros eszközök, locsoló tömlő és tartozékai beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése. A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:

 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia. Erre a célra beszerezhetőek az FKF Zrt. logójával ellátott zsákok. Az ilyen zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az FKF Zrt. köteles elszállítani.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum egy évig. Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.)
 • A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. jogosult. A pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
 • Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. illetékes osztályával történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
 • Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát és elhelyezését az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. illetékes osztályával történő egyeztetést követően lehet kialakítani.
 • A pályázó a gondozásba vett terület állapotát a munkálatok megkezdése előtt, és azok befejeztével fényképpel dokumentálja, melyet az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. illetékes osztályának megküld.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

Támogatott időszak: 2018.03.01. – 2018.11.30.

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a 2018.03.01. és 2018.11.30. közötti időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető.

Elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum szolgál (10. számú melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5. (csütörtök) 16:00

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolat példányban. (Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is. (www.obuda.hu)

A pályázat kötelező mellékletei:

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet, formanyomtatvány)
 • Pályázói nyilatkozat (2. sz. nyilatkozat, formanyomtatvány)
 • A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén)
 • A lakóépület és környezete rövid bemutatása, az elvégezni kívánt munkák bemutatásával (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve)
 • A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez
 • Átláthatósági nyilatkozat (3. számú melléklet)
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (4. számú melléklet)

A benyújtott pályázatokat az Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat az értesítés átvételét követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A nyertes társasházak/lakásszövetkezetek a pályázott területeket a szerződéskötéstől számított egy éven keresztül kötelesek gondozni, fenntartani.

Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését későbbi pályázatok elbírálásnál előnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok:

 • Városképi hatás
 • Kertépítészeti, kertészeti érték
 • Környezetvédelmi hatás
 • Pénzügyi megvalósíthatóság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • nagyobb önrész vállalása
 • nagyobb terület rendbetételének, ill. gondozásának vállalása
 • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).

Elszámolás:

Elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum szolgál (5. számú melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársától kérhet.

Telefon: +36 1 244 8225

E-mail: info@obvf.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS MELLÉKLETEK >>>