titkárnő-ügyintéző

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017. 02. 09

              Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

                          a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
titkárnő-ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

27. titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Vezető tisztségviselő (polgármester) mellett titkárnői és ügyintézői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkárságvezető iránymutatása mellett részt vesz az ügyviteli-szervezési, titkársági feladatok folyamatos ellátásában, kezeli a beérkező e-maileket, faxokat, közreműködik a telefonon történő kapcsolattartásban, a fogadóórás ügyek kezelésében. Végzi az érkező posta iktatását, ügyiratok továbbítását, naprakész nyilvántartások vezetését. Részt vesz a programok időpontjának egyeztetésében, nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •   Cselekvőképesség,
 •   Büntetlen előélet,
 •   Főiskola, vagy középiskolai végzettség,
 •   Hivatali környezetben szerzett szakmai tapasztalat,
 •   Legalább 3 év titkárnői munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  számítógép felhasználói szintű ismerete,
 •  angol és/vagy német nyelv alapszintű ismerete,
 •  ügyviteli/ügyintéző titkár OKJ bizonyítvány,
 •  irodai asszisztens OKJ bizonyítvány,
 •  igazgatásszervező alapdiploma

Elvárt kompetenciák:

 •  jó kommunikációs készség,
 •  precíz munkavégzés,
 •  megbízható személyiség,
 •  jó problémamegoldó képesség,
 •  jó fogalmazási készség,
 •  rugalmasság,
 •  terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • kézzel írott motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármesteri Titkárságvezető nyújt, a 4378-834 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/120-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: titkárnő-ügyintéző.

Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”) A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével.