Polgármesteri döntéshozatal: bérlakáspályázat, támogatás a Dr. Béres József Általános Iskolának, óvodai nyári ügyelet

Hírek
Közzétéve:

Önkormányzatunk bérlakáspályázatot hirdet a kerületi lakók részére. A pályázati kiírás hamarosan megjelenik az önkormányzat honlapján és a vagyonkezelő oldalán is.

Ingatlaneladásokról is döntés született. Ezekből a forrásokból próbálja fedezni az önkormányzat a kerületet érintő 11 milliárd forintot meghaladó elvonásokat. Önkormányzatunk azért kényszerült ezekre a lépésekre, mert nap mint nap szembesülünk azzal, hogy újabb forrásokat vonnak el a III. kerülettől.

Elfogadták Szikszó Sándor kerületi rendőrkapitány tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámolóból is kiderül, hogy a kerületi rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet, a kerületi polgárőrség és az önkormányzat kapcsolata kiváló. Az összes regisztrált bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat. Köszönjük a rendőrség munkáját ebben a nehéz helyzetben is!

Ismét arra kérjük a kormányt, hogy az előző önkormányzati vezetés által felvett hitelek futamidejét növelhessük. A kerületünk előző vezetése által felvett hiteleket ugyanis ebben az önkormányzati ciklusban kell visszafizetni, ami tovább növeli a kerület terheit. A kormány egyszer már elutasította, hogy 5 év helyett 10 év alatt fizethessük vissza az elődeink által felvett hitelt. Bízunk benne, hogy most máshogy dönt.

Átalakításra került az újszülöttek támogatásának rendszere. Ennek oka egyrészt, hogy önkormányzatunk előző vezetése nem írt ki közbeszerzést a támogatást jelentő DM utalványokra, másrészt a rendelet sem volt megfelelő. Korábbi döntésével az önkormányzat e juttatást kérelemre induló szociális juttatássá tette, amely így adómentessé válik. Dr. Kiss László polgármester kiemelte: az újszülöttek támogatását kiterjesztették az örökbefogadó szülőkre is, és összegét 26 ezer forintra emelték.

Elfogadták az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját. 2020-ban az általuk előkészített projektek összvolumene 8,8 milliárd forint volt. Ebből is látszik, hogy milyen mértékű fejlesztéseket veszélyeztet vagy akadályoz meg kerületünkben a 11 milliárd forintos kormányzati elvonás.

Elfogadták a kerület Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját is.

Polgármesteri keret terhére a Dr. Béres József Általános Iskolához köthető Alapítvány, az Alapítvány a Keve Utcai Általános Iskoláért 400 ezer forintos támogatást kapott.

Elfogadásra került a III. kerületi Torna és Vívó Egylet beszámolója is. Az egyesület a kerülettől jelentős támogatást kapott, jelen beszámoló a tavalyi támogatás egy részének, 35 millió forintnak a felhasználásáról szólt. Sajnos az ilyen támogatások létét is veszélyeztetik a kormányzati elvonások. Ezzel együtt drukkolunk a csapatnak, hogy teljesüljön az álmuk és az NB2 közé jussanak!

„Római Kapuja” néven pályázatot írtunk ki a Vitorla utcánál lévő önkormányzati terület üzemeltetésére. A terület használatát bérleti díj ellenében biztosítja önkormányzatunk. Az esetlegesen a területen kialakítandó könnyűszerkezetes építmény mellett fontos célunk, hogy a pályázó a telek nagyobb részét jelentő rekreációs területet rendben tartsa. A könnyűszerkezetes épületeket a telek északi részén, a parkolóknál lehet kialakítani, míg a terület további részének használata változatlan marad. A végleges tervekhez a kerületi főkertész jóváhagyása szükséges. Előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik közösségi (sport, szabadidős, kutyás) funkciókat is létrehoznak pályázatukban.

Dr. Szűcs Klára fogorvosunk praxisát Dr. Zych Kamilla Magdalenára ruházta át. A kerületünkben dolgozó új fogorvosnak eredményes munkát kívánunk!

Idén is korábbi hagyományainknak megfelelően biztosítjuk óvodáink nyári ügyeletét 2021. július 12. és augusztus 13. között. Békásmegyeren a Gyermeksziget Montessori Óvoda és az Óbudai Mesevilág Óvoda tart ügyeletet. Kerületünk középső részén a Pitypang Művészeti Óvoda, belső Óbuda területén pedig az Ágoston Művészeti Óvoda és az Óbudai Hétpettyes Óvoda tart majd ügyeletet. Az ügyeletről a felsorolt óvodák valamelyik épülete gondoskodik majd. Az ügyeletek pontos helyéről és a jelentkezés módjáról a szülők tájékoztatást kapnak az intézményrendszer szokásos csatornáin.

Döntés született a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” 2020-as pályázatának elfogadásáról. Tavaly több, mint 2,5 millió forintot osztottunk szét zöldterületek karbantartására. Sajnos a 11 milliárd forintot is meghaladó kormányzati elvonások ezeket a pályázatokat is veszélyeztetik.

Óbuda-Békásmegyer Fenntartható Energia és Klíma akciótervét is elfogadták. Az akcióterv egy újabb eleme a fenntartható városüzemeltetési rendszerünknek, valamint alapja lehet későbbi sikeres uniós pályázatoknak is.

200 millió forintos eszközbeszerzési közbeszerzést írtunk ki az Egészséges Budapest Program keretében. Sajnos a kiírást a kormányzattal való kommunikáció nehézségei jelentősen lassították.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat támogatja a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, ezért döntöttek arról is, hogy ingyenesen bérbe adják számukra az általuk használt 55 négyzetméteres helységet. Sajnos a kerületi önkormányzatot ért több mint 11 milliárd forintos elvonás nehézzé teszi, hogy a kerület számára fontos célokat ingyenes helységhasználattal segítsék.

Újabb vállalkozás bérleti díjának mérséklésére került sor. Ezeket a díjmérsékléseket kérelemre azon cégek számára adja az önkormányzat, amelyeket a járvány nehéz helyzetbe kényszerített.

Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy segítse a nehéz helyzetbe került kerületi lakókat is, ezért támogatták, hogy a Családok Átmeneti otthonából kiléptető lakásba kerüljön egy kérelmező, nyolc személy részesült óbudai lakhatási támogatásban, 38 személy pedig más típusú önkormányzati szociális támogatást kapott.

A kerületi bérlakásokat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a piaci ár töredékéért adja ki, ennek ellenére sajnos nagyon gyakori, hogy a bérlők komoly tartozásokat halmoznak fel. Sajnálatos módon 48 korábbi bérlővel kapcsolatos követelést minősített az önkormányzat behajthatatlannak.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság