Polgármesteri döntéshozatal: együttműködés Szentendrével és a Pénzügyőr Sportegyesülettel, új emléktáblák, pályázatok

Hírek
Közzétéve:

Szentendre Város Önkormányzatával és Újpest Önkormányzatával kerületünk konzorciumot hozott létre, hogy közösen nyújtsanak be pályázatot a „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása” címmel. Önkormányzatunk számára fontos a partnerség, ezért köszönjük Déri Tibor és Fülöp Zsolt polgármester urak segítő együttműködését.

Önkormányzatunk folytatja együttműködését a Pénzügyőr Sportegyesülettel. Az együttműködés részeként a Pénzügyőr SE által üzemeltetett és a kerület által bérelt, a Római-parton lévő sporttelepen megerősödik a sportélet, emellett a sporttelep lehetőséget nyújt arra is, hogy mindenki által látogatható vécé üzemeljen a területen.

Kulturális folyóiratunk, az Óbudai Anziksz helyzete is rendezésre került, amelynek korábban sem a jogi szabályozása, sem a szakmai helye nem volt rendben. Egy korábbi döntés alapján e folyóirat szerkesztésének és terjesztésének feladatát az elsősorban nívós zenei rendezvényeket szervező Óbudai Társaskör helyett a kulturálisrendezvény-szervezési feladatokat ellátó Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. kapta meg. A mai döntéssel a szerkesztőségi vagyonelemek is átadásra kerülnek.

Elfogadásra került a Szent Margit Rendelőintézet beszámolója és jelentései. Elmondható, hogy a kerületi szakrendelő működését nagymértékben meghatározta a pandémiás helyzet. Intézményünk annak ellenére is kiválóan helytállt, hogy több ott dolgozó szakembert is elvezényeltek. 2020-ban 20 ezer forint kerületi pótlékot vezettünk be a szakdolgozóknak, a pótlék teljes összege a 2020-as évben az 51 millió forintot is meghaladta.

Ezzel kapcsolatban ki kell emelnünk, hogy kerületünk a mai napig nem kapott választ a kormánytól arra, miért vonták el a korábban már megítélt fejlesztési pénzeket szakrendelőnktől. Védőmaszkokra 121-szer, kesztyűkre 5-ször annyit költött intézményünk, mint korábban, fertőtlenítőszerekre pedig majdnem két és félszer annyit.

Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszerének szakmai beszámolóját is elfogadták. Önkormányzatunk fontos célja az áldozattá válás megelőzése és a bűncselekmények áldozataivá vált személyek hatékonyabb segítése, ezért működünk együtt a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal, és ezért működtetünk önálló gyermekvédelmi oldalt is: www.obuda.hu/gyermekvedelem. 2020-ban átadtuk egyedülálló bűnmegelőzési labirintusunkat is.

Kállai István neves író, dramaturg, humorista tiszteletére emléktáblát állít az Önkormányzat a művész lakásának otthont adó házban. Önkormányzatunk és a kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pedig emléktáblát állít a roma holokauszt emlékére.

Újra pályázatot írunk ki „Tiszta, virágos otthonunk, Óbuda-Békásmegyer” címmel, amelynek célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat a személyeket és közösségeket, akik/amelyek fontosnak tartják környezetük szépítését, folyamatos gondozását.

Üresen álló bérlakásokra is pályázatot hirdettünk, amelynek határidejét 2021. július 22-re módosítottuk. A módosítás oka a parlament előtt lévő, az önkormányzati bérlakásrendszerben nagy bizonytalanságot okozó jogszabály.

Önkormányzatunk támogatja a hátrányos helyzetű kerületi diákokat, ezért nem emelte idén sem a sóstói önkormányzati tábor díjait. A döntés értelmében a leginkább rászoruló diákok akár 1000 forintos költségért vehetnek részt a táborban. A tavalyi évben 194 gyermek vett igénybe valamilyen kedvezményt.

A  nem lakáscélú ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről is döntés született. Ezekből a forrásokból próbáljuk fedezni az önkormányzatot érintő 11 milliárd forintot meghaladó elvonásokat. Önkormányzatunk azért kényszerült ezekre a lépésekre, mert nap mint nap szembesülünk azzal, hogy újabb forrásokat vonnak el a III. kerülettől. Döntés született ingatlanok bérbeadásáról, illetve az ingatlanhasználati díjhátralék részletben történő megfizetéséről is.

Az Óbudai Platán Könyvtár élére intézményünk jelenlegi igazgatóját, Pőcze Mártát nevezték ki újabb 5 évre. Munkájához sok sikert kívánunk!

Sajnos nagyon sok kerületi polgár került nehéz helyzetbe. Minden döntéshozatalon számos szociális ügyről születik döntés. A mai döntéshozatalon 54 kerületi polgárunknak tudtunk valamilyen segítséget adni.

Kérjük, amennyiben krízishelyzetbe kerülnek, keressék az önkormányzat Szociális osztályát, valamint a Családsegítőt.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság