Rendelet tervezetek

Kiemelt információk

Véleményezhető rendelet-tervezetek

Annak előmozdítása érdekében, hogy a helyi társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be az önkormányzati rendeletek előkészítésébe, elősegítve ezzel a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig az önkormányzati rendeletek minőségének és végrehajthatóságának javítását, a Képviselőtestület biztosítja az önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 50. §-a szerint a képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket – meghatározott határidőn belül – bárki véleményezheti írásban az erre a célra kialakított elektronikus levélcímen velemenyezes@obuda.hu. A vélemények beérkezéséről a rendszer automatikus visszaigazolást küld. A névtelenül beérkezett vélemények nem kerülnek figyelembe vételre.

Adatkezelésről való tájékoztatás: a rendelet-tervezet szakmai előkészítéséért felelős a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – a visszaigazolás küldése, az összefoglaló készítése céljából – legkésőbb a véleményezett önkormányzati rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig kezeli. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése szerint az adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

A beérkezett véleményekről a rendelet-tervezetről készülő előterjesztés részeként összefoglaló készül, amely tartalmazza a véleményezők számát, a véleményezés határidejét, a leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetését, amelyek beépítésre kerültek a rendelet-tervezetbe, az elutasított észrevételeket, az elutasítás rövid szakmai és jogi indokolásával. A képviselőtestület elé kerülő előterjesztések itt tekinthetők meg.

Sajnos, nem található bejegyzés ebben a kategóriában.