Segítünk! Hogyan használjuk kültéri klímaberendezésünket szabályosan és biztonságosan?

Hírek Aktuális
Közzétéve:

A klímaberendezések működése során keletkező, úgynevezett kondenzvíz csöpögése viszályt kelthet az alattunk lakókkal, közterületre kifolyva balesetveszélyes, ráadásul jogszabályba is ütközik. Hogyan kerüljük el ezt?

Ahogyan arról egy médium is hírt adott, Önkormányzatunk számos felhívást bocsátott ki szabálytalanul elhelyezett klímaberendezésekkel kapcsolatban.

Hivatalunkhoz közérdekű bejelentés érkezett, mely a kerületben, feltételezhetően szabálytalan kondenzvíz kivezetésű klímaberendezések kivizsgálását kéri.

Összeállításunkban igyekszünk a légkondicionáló készülék szabályos felszereléséhez és üzemeltetéséhez hasznos tanácsokat adni és az üggyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket megválaszolni.

Már meglévő klímaberendezés esetén mit tegyünk?

  • Kültéri klímaberendezés kifolyója a közterületre vagy szomszéd telekre nem bocsáthat ki kondenzvizet. E szabály különös jelentőségét az adja, hogy a készülékből csöpögő víz nem csupán az alattunk lakót vagy a járókelőket zavarhatja. Télen (amennyiben fűtésre is használják a készüléket) a közterületre kicsöpögő kondenzvíz lefagyva súlyos csúszás- és így balesetveszélyt is jelenthet!

Mire figyeljünk még újonnan elhelyezni kívánt klímaberendezés esetén?

  • Amennyiben közterület felé néző homlokzatunk van: ablakklíma berendezés és klímaberendezés kültéri egysége

‒ erkély, loggia, terasz megléte esetén csak azon belül rejtett, vagy takart módon,

‒ az épület megjelenéséhez illeszkedve helyezhető el.

  • A Duna felé, valamint a főutak felé néző épülethomlokzaton már meglévő épület esetében – a panelépületek kivételével – kültéri klímaegység nem helyezhető el, azt csak a közterület felől nem látható módon szabad felszerelni.
  • Újonnan épülő ingatlanok esetében

Közterület a jogszabály megfogalmazásában: „a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.”

‒ a klímaberendezés kültéri egysége kizárólag rejtett módon helyezhető el a közterületi homlokzaton, erkélyen, loggián vagy teraszon,

‒ kültéri egységet utólagosan az épület eredeti homlokzatterveiben e célból meghatározott rejtett vagy takart módon szabad elhelyezni.

  • Új típusú lakóegyüttesek területén, az épület felújítása, hőszigetelése és színezésének megváltoztatása esetén, a kültéri klímaberendezés csak az épület homlokzatának egészére vonatkozó színezési tervvel összhangban elkészített, elhelyezési terv alapján helyezhető el.
  • Védett (építészeti) érték, azaz műemlék vagy helyi védett épület közterülettel határos homlokzatán kültéri egységgel rendelkező klímaberendezés csak takartan helyezhető el.
  • A fővárosi és kerületi védett (építészeti) érték, továbbá a városképi szempontból kiemelt területeken lévő, és a kiemelt közterületek, kiemelt történeti közterületek mentén lévő építmény közterület felé eső homlokzatain – telepszerű övezetben kizárólag a földszinten – továbbá tető felületein településképi bejelentés köteles a klímaberendezés elhelyezése. (A kérelem elbírálása a főépítész illetve a Tervtanács szakmai állásfoglalása figyelembevételével történik.)
  • Klimatizáló berendezések elhelyezését nem csupán helyi, önkormányzati rendelet, hanem kormányrendelet is szabályozza, mely többek között előírja, hogy

„A homlokzatra, az épület külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet klímát felszerelni, ha az épület állékonyságát nem veszélyezteti, a homlokzatot nem károsítja és az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó érdeket nem sért.”

  • Fontos tudni! A klímaberendezések elhelyezésével valamint azok kondenzvíz elvezetésével kapcsolatos szabályozás nem új keletű, nem a jelenlegi önkormányzathoz köthető döntés, hiszen a légkondicionáló berendezés elhelyezését valamint a kondenzvíz kivezetésének tilalmát már 2001. év óta szabályozza önkormányzati rendelet. Az ÓBVSZ 20.§ (1) és (3) bekezdése szabályozta a légkondicionáló berendezés elhelyezését.
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy Hivatalunk csak a légkondicionáló berendezések elhelyezését és az épületek közterület felé néző homlokzatán elhelyezett klímaberendezések jogszabályoknak való megfelelőségét, közte a kondenzvíz elvezetését vizsgálhatja.

Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) Ök. rendelete (TKR) meghatározza a klímaberendezés elhelyezésének szabályait. Továbbá az Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 20/2018. (VI. 26.) Ök. rendelet (ÓBÉSZ) 56. § (6) bekezdése tartalmazza az úszótelek beépítetlen részére vonatkozó előírást, valamint a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja határozza meg a közterület fogalmát. Az említett kormányrendelet pedig az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 92. § (2) bekezdése.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság