„Számos fejlesztés történt Belső-Óbudán”

Hírek
Közzétéve:

– Mi foglalkoztatta leginkább a választó-kerületében élőket az elmúlt közel öt évben?

– Nehéz röviden válaszolni, de lényegében két fő kérdéskörrel találkoztam az elmúlt években. Az egyik a környezetüket szívükön viselők, környezetüket kényelmesebbé tenni kívánók kérései (utcaburkolatok cseréje, közparkok karbantartása, épületek felújítása, játszótér felújítása,  közvilágítás korszerűsítése, stb.). A másik pedig azon szociális, lakhatási gondjaikat megoldani kívánók, akik elsősorban az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnökeként kerestek meg és nem mint kerületi képviselőt.

– Milyen változásokat, előrelépéseket sikerült elérni ezekben a kérdésekben?

– Bús Balázs polgármester úrnak és csapatának köszönhetően számos fejlesztés történt a kerületben. A leglényegesebbek: a Tímár utca Duna felőli oldala, azaz az Árpád fejedelem útja–Lajos utca közötti szakaszon az aszfalt teljes útszőnyegezést kapott, mely útszőnyegezés mellett a gépjármű parkolási felületek is megújításra kerültek. Közvilágítás hálózatbővítésekre került sor a Tímár utcában, a Viador utcában, a Kálvin közben és a Beszterce utcában 2015 nyarán. A Vackor Óvoda konyhájának felújítása 2015-ben megtörtént. A Pacsirtamező utca és a Kiskorona utca közötti terület megújítása megtörtént 2015-2016 években. A Katonavárosi amfiteátrum–Viador utca által határolt területen az Amfiteátrum sétány kialakítása méltó eredménye az elmúlt esztendőknek, ahogy az Árpád fejedelem útja, Dereglye utca vége és a Görzenál, illetve a Vízművek telephelye között található park padjainak a felújítása is. A III. kerületi önkormányzat és a főváros közös beruházásában újult meg a Flórián téri aluljáró dél-keleti homlokzatának festése.

A Kolosy tér, amely Óbuda kapuja, Bubi-állomással gyarapodott. A Mókus Bölcsőde és Óvoda az „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt keretén belül megújult. Belső-Óbuda több gyalogos átkelőhelye, kereszteződése akadálymentesített lett. A redőzött, illetve pontozott felületű burkolati elemek, taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók közlekedését segítik. Az Óbudai Árpád Gimnázium 2016-ban új ablakokkal és megújult homlokzattal kezdhette a tanévet a magyar állam és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának köszönhetően. A fejlesztés keretében kicserélték a műemléképület ötszáznál is több ablakát, és ahol szükséges volt, a homlokzatot is kijavították, illetve felújították a tetőszigetelést, az ereszcsatornákat és a burkolatokat. A Nagyszombat utca Duna felőli oldalán lévő játszótér felújítása megtörtént 2016-ban. A Kiskorona utcában járda-felújítási munkák teljes körű kivitelezésére került sor a 2016-os évben. Az Óbudai Református Egyházközség parókia tűzfalának homlokzati szigetelése és színezése megtörtént az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata hathatós támogatásával. A falgrafikán Kós Károly rajzaiból készült montázs látható.

– Milyen jelentősebb beruházások valósultak meg a kerületnek ebben a részében?

– Az előző kérdésre adott válaszomhoz még hozzátenném, hogy több ezer fa ültetése valósulhat meg a III. kerületben abban a nagyszabású fásítási, növénytelepítési programban, amelyet Bús Balázs polgármester úr kezdeményezett. Az Óbudai utcai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítési projekt keretében megújult a 2017. évben. Segélyhívó oszlop áll immáron a Kolosy téren is a 2017-től. Bubi-állomással gyarapodott a Lajos utca – Nagyszombat utca kereszteződése a 2017. évtől. Az Árpád Gimnázium új tornatermének kialakítására együttműködési megállapodást kötött a III. kerületi tankerület, a III. kerületi önkormányzat és a Nemzeti Sport-központok 2018-ban, mely beruházás megvalósítása folyamatban van. 2018-ban  felavatásra  került a szovjet megszállás  áldozatainak emlékműve  –  gulág-emlékmű  – az Árpád fejedelem útja melletti parkban.

Évről évre egyre többen választják  közlekedési eszközként az elektromos autókat, ezért szükségessé vált a töltőponthálózat létesítése, az új töltőpontok helyszínei többek között:

  • Kiskorona utca 16. szám,
  • Lajos utca 109.,
  • Tél utcai  parkoló,
  • Szőlő  utca  2-4. szám előtt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata hathatós támogatásával felújításra került a Mókus utca 24. szám alatti műemlék lakó-épület utcai homlokzata a 2018-ban. Önkormányzati forrásból és az óvoda mellett működő egyesület közreműködésével újult meg a Mókus Tagóvoda udvara a 2018. év nyarán. Útfelújítás történt a Szépvölgyi úton a 2018. évben. A teljes kerület akadálymentességi felmérését, ennek alapján a mozgásukban korlátozott emberek közlekedését biztosító térkép elkészítését és naprakészen tartását rendelte meg az önkormányzat 2018-ban. A fejlesztést a Route4U elkészítette, ezentúl Óbuda-Békásmegyeren is gyorsan, felhasználóbarát módon készíthető akadálymentes térkép, amely megkönnyíti a kerekesszékkel közlekedők hétköznapjait.

– Milyen fejlesztések várhatók a közeli jövőben?

– Kormányzati  támogatásból  a Szépvölgyi úti parkot korszerűsíti az önkormányzat, az apró park Óbuda kapuját jelenti és ezen közpark tervezésében a helyben lakók hathatósan részt vettek. Az Óbudai Promenád fejlesztése folytatódik 2019-2020 években. Az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnökeként büszke vagyok arra, hogy Óbudát gondoskodó városnak hívják. Ez köszönhető annak, hogy az évek során folyamatosan erősödik a szociális védőháló. Általa a lehető legtöbb embert tarthatunk meg óbudai közösségünk számára: a közösségépítésére minden helyben lakót felkérek, illetve megköszönöm, aki kerületünk bármilyen színterén részt vesz a közösségépítésben. Továbbá büszke vagyok arra, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2015-ben megkapta az Idősbarát Önkormányzat-díjat, ahogy arra is büszke vagyok, hogy Forrai Katalin Díjban részesült az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézménye szintén 2015-ben. Bús Balázs polgármester úr 2018-ban átvette Kardosné Gyurkó Katalintól a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Családbarát Önkormányzat Díját.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

A kerületi hulladékelszállítás az ünnepek alatt is folyamatos

Hírek Aktuális
Közzétéve:

Kedvezményes tavaszi alma- és mézvásár

Hírek
Közzétéve:

Ma gyújtjuk meg a harmadik adventi gyertyát