Szemetelés és hangoskodás a dohányboltok környékén

Hírek
Közzétéve:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára időről időre több panasz érkezik a lakosság részéről egy-egy nemzeti dohánybolt működésével kapcsolatban. A bejelentésekben arra kérik az önkormányzat jegyzőjét,  hogy intézkedjen a dohányboltok környezetében előforduló közterületi alkoholfogyasztás, szemetelés, hangoskodás megszüntetése és ennek érdekében a dohánybolt bezáratása felől. Az önkormányzat azonban ilyen hatáskörrel nem rendelkezik.

A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően koncessziós szerződés alapján, dohánytermék-kiskereskedelmi engedély birtokában a nemzeti dohányboltokban folyik a dohánytermékek kiskereskedelme. A nemzeti dohányboltok jelentős részében azonban alkoholtermékek árusítása is folyik, így óhatatlanul megjelenik az üzletek közvetlen környezetében a közterületi italozás és az ezzel járó hangoskodás, szemetelés, amely érthető módon zavarja a környék lakosságát.

A problémának a megoldását a lakosság az önkormányzattól várja, azt azonban kevesen tudják, a kereskedelemről szóló törvény alapján a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel a nemzeti dohányboltok kapcsán, ezért az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései sem alkalmazhatóak a nemzeti dohányboltok esetében, azaz a dohányboltok nyitvatartását nem korlátozhatják akkor sem, ha folyamatosan visszatérő lakossági panaszokat vált ki egy-egy üzlet működése. A dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, de a vámhatóság hatásköre nem terjed ki a közterületi italozás, hangoskodás megszüntetése érdekében tett intézkedésekre.

A jelenlegi jogszabályi környezetben a közterület-felügyelet és a rendőrség hathatós közreműködésével lehet valamelyest orvosolni a sokakat zavaró problémát. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletének munkatársai rendszeresen ellenőrzik a panaszolt dohányboltok környékét a lakóktól érkező bejelentések alapján és több alkalommal foganatosítottak intézkedéseket, több esetben feljelentést is tettek ezen ellenőrzések eredményeként. Ezzel kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy a kellő elrettentő, visszatartó erővel bíró intézkedések végrehajtását csak tettenérés esetén alkalmazhatja a közterület-felügyelet.

A kerületi közrend és közbiztonság védelme érdekében működteti az önkormányzat a térfigyelő kamerarendszert, amelynek bővítésére minden évben költségvetési forrást biztosítanak, így a dohányboltok egy részének környezete a térfigyelő kamerák segítségével is ellenőrizhetővé válnak.

A dohányboltok gyakran a társasházak közös tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben kerülnek kialakításra. Ezeknek a helyiségeknek a hasznosításáról kizárólag a tulajdonostársak közössége jogosult döntés hozni. Fontos megjegyezni, hogy a helyiségek hasznosításakor mindenképpen célszerű olyan bérleti szerződést kötnie a bérbeadó társasháznak, amely egyértelműen és világosan rögzíti a szerződés felmondásának feltételeit és így hatékonyan védi a bérbeadó társasház, lakóközösség érdekeit.

Habár a tárgykört szabályozó önkormányzati rendelet nem vonatkozik a dohányboltokra, és így nem is kötelezhetőek annak betartására, Bús Balázs polgármester levélben kérte ezen üzletek tulajdonosait, üzemeltetőit arra, hogy a helyi rendelet előírásait önként betartva, 22.00 óra után már ne árusítsanak alkoholt üzleteikben.

A közterületek rendjét érintő problémákat, javaslatokat és észrevételeket továbbra is várják Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletének éjjel- nappal hívható diszpécserszolgálatánál a +361-453-2618-as telefonszámon, vagy lehetőség van felkeresni a felügyelet körzetfelelősét, akik megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ezen üzletek környezetében fokozottabbá váljon az ellenőrzés. A körzetfelelősök nevei és elérhetőségei megtalálhatók a http://obkf.hu/rolunk/korzeti-megbizottjaink/ oldalon.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság