Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Horti Andrásné

elnök

E-mail cím: edit.horti@gmail.com

Budapesten születtem, 1955-ben. Az általános iskolát és a gimnáziumot szlovák nyelven Szencen végeztem. Első diplomámat Prágában a Vegyipari Egyetemen szereztem, majd biomérnökként dolgoztam négy évig a Phylaxia oltóanyag üzemében. A pedagógusvégzettség megszerzése után tíz évig tanítottam a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban elsősorban fizikát és technikát, majd négy évig a Budapesti Gazdasági SZC Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában matematikát és fizikát. Ennek az intézménynek voltam 1997-től az igazgatója több mint húsz évig. Három oktatási szakvizsgával rendelkezem. A szlovák nyelvű oktatás számára több matematika és fizika könyvet lefordítottam, számos könyvnek voltam lektora. Tanítottam a Budapesti Gazdasági Főiskolán, ahol vizsgaelnöki feladatokat is elláttam. 1996 óta a kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 6 éve elnöke vagyok. A Fővárosi Szlovák Önkormányzat képviselője vagyok 2010 óta, és kilenc éve az elnöke. Pedagógusi munkám elismeréséül megkaptam az Arany Katedra emlékplakettet, a Bárczy István-díjat és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét.

 

Galda Béláné

elnökhelyettes

E-mail cím: eoalda@citromail.hu

Anyai dédnagymamám révén szlovák nemzetiségi gyökerekkel rendelkezem. Több mint ötven éve élek Pilisszentkereszten (Mlynky), szlovák nemzetiségi családban, ahol a közösség aktív tagjaként kulturális és közéleti tevékenységemmel háromszáz éves tradícióink, szokásaink megőrzését, valamint átörökítését s továbbadását szolgálom a felnövekvő generációk számára. 2019 óta vagyok képviselője, egyben alelnöke a harmadik kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak. Alapító elnökségi tagja vagyok a tizenöt évvel ezelőtt megalakult, „Pro Cultura Minoritatum Hungaria”, Aranypáva- és Nemzetiségünkért díjas Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek. Hagyományápoló együtteseinkkel számos népszerű és hiánypótló jellegű kiadvány, egyház-, világ- és népzenei CD lemez, hangoskönyv, illetve koncertfelvétel és fesztivál, konferencia létrehozásában, megszervezésében működtem eredményesen közre, továbbá határainkon innen és túl öregbítem mind a mai napig a magyarországi szlovákság, valamint a harmadik kerület jó hírét egyaránt sikeres fellépéseinknek köszönhetően a hazai szlovák nemzetiségi közösség képviseletében. Lelkes folkloristaként ápolom a magyarországi szlovákság népdal- és tánc-, valamint vallási és gasztronómiai hagyományait. Szlovák nemzetiségi kórusban énekelek, illetőleg néptánccsoportban táncolok. Tagja vagyok továbbá az IDENTITA Szlovák Egyesületnek, a Pilisi Szlovákok Egyesületének, illetve a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetségének is.

 

Pogonyi Zoltánné

képviselő

E-mail cím: karzsu@gmail.com

1968-ban születtem Orosházán. Tótkomlósi szlovák családból származom. Általános iskolától kezdve a gimnáziumon át iskoláimat szlovák nyelven végeztem. Szlovák szakos diplomámat Esztergomban a tanítóképző főiskolán szereztem. Harminc éve tanítok.
Békés megyében magyar nyelvű általános iskolában bevezettem a szlovák szakkört gyerekek részére, valamint felnőtteket is szlovák nyelvre tanítottam. Csorváson, mint szlovák képviselő tevékenykedtem, valamint a Csorvási Szlovák Önkormányzat elnökhelyettesévé, illetve a Csorvási Szlovák Egyesület elnökhelyettesévé is megválasztottak.
Tizenhárom éve költöztem Budapestre, jelenleg is itt élek. A Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok. Itt is sikerült szlovák szakkört létrehozni, ami nagy sikerrel működött. 2019-ben választottak meg a kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjévé.