Szívvel-lélekkel az idősekért – Interjú Haskóné Alker Annamáriával, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetőjével

Hírek
Közzétéve:

„Sohasem tudtam más hivatást elképzelni, szívvel-lélekkel dolgoztam és dolgozom azért, hogy a nyugdíjas emberek a lehető legjobb életminőségben, megbecsülésben és boldogan éljenek. Munkatársaimmal együtt úgy tekintünk az idősekre, mintha szüleink, nagyszüleink lennének” – vallja Haskóné Alker Annamária, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény új vezetője. Mint mondja, egy különösen jól működő szociális ellátórendszert vett át, amelyhez a fenntartó önkormányzat minden segítséget és támogatást megad. Mert a kerületben fontos minden nyugdíjas ember.

Haskóné Alker Annamária mindig is az idősekkel szeretett volna foglalkozni. Az egészségügyben kezdte a pályáját, középiskolai tanulmányait befejezve kórházi belgyógyászati osztályra került, elvégezte az egészségügyi főiskolát, egyetemet, majd szociális szakvizsgát és szociális minőség menedzser diplomát szerzett. Vidéken született, látta, ahogy az emberek figyelnek egymásra, amikor arra szükség volt, ápolják, gondozzák dédszüleiket, nagyszüleiket. Ami ma már a felgyorsult világban nagyon ritka, ezt a generációs hidat pedig közösségekkel lehet felépíteni.

Harminc éve van a pályán, ebből húsz évet a Derűs Alkony Gondozóházban dolgozott. Hogyan látja a változást?

A kilencvenes években a szociális ellátás még nagyon gyerekcipőben járt hazánkban, de Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezdetektől fogva kiemelt figyelmet szentelt rá. Mi pedig folyamatosan megláttuk a lehetőségeket, hogyan tudjuk legjobban a személyes igényekhez, szükségletekhez igazítva biztosítani a szociális ellátást. Mindig az volt a legfontosabb számunkra, hogy tudjuk, lássuk, kinek mi a legjobb, mire van szüksége. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást biztosít. A szolgáltatások egymásra épülnek, és a szükségletekhez, igényekhez igazodnak. Mindenki a rászorultsága alapján tudja ezeket igénybe venni, a személyes gondoskodás végigkísér a különböző életszakaszokon.

Mi ennek a kulcsa?

Én a preventív szemléletben hiszek. A kerületben hat klub nyugdíjasházon belül, négy önálló klubként működik, ahol nagyon izgalmas, színes, változatos programokat nyújtunk a fiatal és idősebb nyugdíjas emberek számára. Fontos, hogy az emberek érezzék a megbecsülést, hogy fontosak, értékesek, attól függetlenül, hogy a napi munkájuk véget ért. Ez akár a kezdete is lehet egy új életnek, amit nem a klasszikus munka tölt ki, hanem egészen más jellegű elfoglaltságok, és értékes, megbecsült tagjai maradnak a társadalomnak. Így le lehet építeni azokat a stigmákat, amelyek a nyugdíjaskort körülveszik.

Mit jelent itt a prevenció, és miben segít?

Évekkel kitolhatjuk az aktív időskort, és évekkel meghosszabbítható a minőségi élet időskorban. Megváltoznak a körülmények, a napi rutin, aminek tartalmat kell találni. Minden lehetőséget próbálunk megadni, ami segít abban, hogy érezze ez a generáció: szükség van rá, arra a hihetetlen bölcsességre, tudásra és tapasztalatra, ami pótolhatatlan. Az elmúlt húsz évben rengeteget tanultam az idősebb generációtól. Alapvetően fontos, hogy a nyugdíjazást követő időszakot aktívvá tegyük, illetve a közösséghez tartozás segítsen abban, hogy sokkal lassabban, biztonságban jussanak abba az életkorba, amikor már több segítségre, esetleg idősotthoni ellátásra van szükség. Amíg lehetséges, mindenkit igyekszünk saját, megszokott környezetében, otthonában ellátni a házi segítségnyújtó szolgálat gondozóinak segítségével és a jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosításával. Az átmeneti gondozóház arra az időszakra ad segítséget, ameddig valaki egy betegséget követően felépül, megerősödik, és újra visszatérhet az aktív életébe, vagy ki tudja próbálni, milyen lehet majd a végleges idősotthoni élet. Az átmeneti otthonok szerepe nem csupán azért fontos, mert az állandó otthonokra várakozóknak helyet ad, hanem azért is, mert lelkileg felkészítheti őket a megváltozott életkörülményekre, és nem rögtön egy végleges helyzettel kell szembesülniük.

Mi az, ami elérhető a kerületben?

Itt mindig is egészen különleges figyelem irányult erre a generációra. Az intézmény integrált szervezeti formában működik, több szakfeladatot lát el egy intézményi kereten belül. A komplex szolgáltatás választási lehetőséget biztosít, hatékonnyá teszi az erőforrások kihasználását. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, idősek nappali ellátását, otthoni szakápolási szolgálatot, átmeneti gondozóházi elhelyezést kínál a rászorulóknak, és biztosítja a 24 órás nővérszolgálatot hat kerületi nyugdíjasházban. A Gondozóház mint átmeneti elhelyezést nyújtó, bentlakásos szociális intézmény működik az ellátórendszerben. Túlzás nélkül mondhatom, hogy hihetetlenül jó szakemberek dolgoznak az intézményeinkben, akik a legjobb ellátást próbálják nyújtani. Itt a kulcs a személyközpontúság. Sokféle korosztállyal dolgozunk, a friss, fiatal nyugdíjasoktól kezdve az egészen idős, akár önellátásra képtelen korosztályig, akiknek egészen mások a szükségleteik, ezeket pedig mindig szem előtt kell tartanunk.

Tudnak ezekről a lehetőségekről a rászorulók?

Igyekszünk minél több emberrel megismertetni az intézmény által nyújtott szolgáltatások széles körét, ehhez sokféle csatornát használunk. Honlapunkon megtalálható minden tudnivaló az ellátásokkal kapcsolatban, jelen vagyunk a közösségi médiában, és sok esetben az ellátásainkat igénybe vevők egymásnak is átadják az információkat.

Az időskorról való gondolkodás rengeteg kérdést vet fel napjainkban.

Maximálisan hiszek abban, hogy egy jól működő szociális ellátórendszer nagyon is alkalmas a szemléletváltásra, a generációs híd kiépítésére.

Most, az egy éve tartó járványhelyzetben ez különösen fontos. Hogyan élik ezt meg az idősek?

Mentálisan nagyon nagy terhet jelent mind az ellátásban, mind a hétköznapi életben mindenki számára. A nappali ellátást nyújtó klubok éppen ezért folyamatosan működnek az egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett, lehetőség van az online kapcsolattartásra, az online programokon való részvételre is, így csökkentve az elszigetelődést, elmagányosodást ebben a nehéz időszakban. Úgy látom, hogy elképesztően nagy az összefogás, ez a közösség bizonyította, mennyire nagy az összetartás, hogyan oldunk meg olyan váratlan helyzeteket, amiket a világjárvány előtt elképzelhetetlennek gondoltunk. Új dolgokat tanultunk mi magunk is, aminek csak a hasznát láthatjuk majd a jövőben is.

Mindig is idősekkel akart foglalkozni. Intézményvezetőként nem szakadt el tőlük?

Nem ülök az „elefántcsonttornyomban”, igyekszem tartani a kapcsolatot az ellátottakkal, bár a jelenlegi pandémiás helyzetben ez sem könnyű feladat. Kijárok az intézmény egységeibe, nagyon fontosnak tartom a személyes kapcsolatot mind az ellátottakkal, mind a munkatársakkal. Akár lelki, akár más problémája van valakinek, engem mindenki megtalál. Nem szerettem volna és most sem szeretnék elszakadni, hiszen a gondoskodás számomra a legfontosabb.

Húsz éve dolgozik az óbudai ellátásban, miért pályázott a vezetésre?

A kerületi idősellátásban eltöltött évek végigkísérik a pályafutásomat. Müller Istvánnéval, Pannikával több mint húsz évet dolgoztunk együtt. Hasonló a gondolkodásunk, sa zemléletünk a szociális ellátás biztosítása tekintetében, és úgy éreztem, ezt az „örökséget” tovább kell vinni, folytatni azokat a feladatokat, melyeket elődöm is végzett. A jót megtartva, mert egy nagyon jól működő rendszert vettem át, ugyanakkor haladni a korral, megújulni, alkalmazkodni az új kihívásokhoz.

Szerző: Kun J. Viktória

Fotó: Laczkó Dávid

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság