Szomorú ünnep az idei magyar védőnők napja ‒ Az állam elveszi a szolgálatot az önkormányzatoktól

Hírek Kiemelt hírek
Közzétéve:

Évről évre örömmel köszönjük meg a magyar védőnők családjainkért végzett áldozatos munkáját. Idén is köszönetet mondunk. Ám az örömöt felváltotta a veszteség fájó érzése: július elsejétől az állam elveszi a védőnői szolgálatokat az önkormányzatoktól.

Ugyan 2022. decemberében fogadták el az egészségügyi törvényt ‒ amely arról is rendelkezik, hogy a védőnői ellátást az önkormányzatoktól az államhoz kerül ‒, ennek ellenére most, két héttel az átvétel előtt is bizonytalanság és nyitott kérdések sora jellemzi a helyzetet. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a törvény rendelkezésének értelmében, az Észak-budai Szent János Kórháznak adja át a szolgálatot úgy, hogy a kormányzattól féléven át semmilyen érdemi lépés, ajánlás nem érkezett .

Napi működésük körül is teljes a bizonytalanság

A történetnek része az is, hogy a törvény elfogadása előtt a hatalom sem konzultációra nem hívta az önkormányzatokat, sem tájékoztatásukat nem tartotta fontosnak, sőt, számos, a védőnői szolgálat napi működését érintő kérdés megválaszolatlan ma is. Például nem tisztázott, ki fogja július elsejétől a védőnői szolgálat helyiségeit karbantartani, hiányzó eszközeit pótolni, a rezsit fizetni…

Önkormányzatunk tudomásul veszi a jogszabály rendelkezéseit, ám aggódunk, hogy ezzel a lépéssel sérülhet a védőnői munka eddigi kiemelkedő minősége, színvonala. Tudjuk, a védőnők képzése és naprakész tudása olyan piaci értékkel bír, hogy a magán egészségügyi szférában is tárt karokkal várják őket, így akár elszivárgással, létszámhiánnyal is számolnunk kell.

A világjárvány alatt is számíthattunk rájuk

Megbecsülendő értéknek tekintjük a védőnők szakmai felkészültségét, a hálózat kiváló működését. Azt külön ki kell emelnünk, hogy a világjárvány idején első szavunkra támogatták a kerület lakót, intézményeinek ellátottjait, a tesztelés dandárját magukra vállalva – ezt is nagyra értékeljük.

Mindezt a nagyra becsülést önkormányzatunk igyekezett a jó munkakörülmények megteremtésével és anyagi juttatásokkal is kifejezni. Mindezek most veszélybe kerültek, önkormányzatunk eszköztelen maradt a védőnők támogatásában, annyit tehetünk értük, annyival tartozunk nekik, hogy tőlünk telhetően megpróbáljuk az átállást minél zökkenőmentesebbé tenni.

Kötelességünk ezt tenni azért is, mert a szolgálat munkatársai nem csupán hivatalunkkal működtek együtt példamutatóan, hanem mára az egészségügyi társadalom megbecsült tagjaivá is váltak. Ahogyan a kerületi családoktól szintén csak elismerő visszajelzéseket kaptunk munkájukkal kapcsolatban, és mi magunk is ezt megtapasztaltuk.

Mindenki veszít az államosításokkal

Önkormányzatunk veszteségként éli meg, hogy a védőnői szolgálatot az állam elveszi, és ahogyan sok más, helyismeretet igénylő feladatot szintén központi irányítás alá vontak. Pedig ‒ éppen a védőnői hivatás rá a remek példa ‒, hogy aki ismeri a helyi problémákat, az tud helyben megoldást találni rájuk. A szubszidiaritás az Európai Unió egyik alapelve.

Mindeközben az államosítással, a centralizáló törekvésekkel kapcsolatosan nem csak az önkormányzatoknak, hanem szinte valamennyinknek van rossz tapasztalatunk. Elég, ha arra gondolunk, merre tart a magyar oktatás, amióta az iskolák az önkormányzatok helyett központilag irányított tankerületek hatalmába kerültek.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat továbbra is számít a harmadik kerületi védőnőkre, felkészültségükre, tapasztalataikra, így a jövőben is kikérjük szakmai témákban a véleményüket. Ahogyan továbbra is tájékoztatjuk őket az ellátást érintő kérdésekről, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk őket és segítjük a munkájukat.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság