Több jogszerűtlenséget is feltárt a The Village lakópark 2016-os építési engedélyezésében a bizottság

Hírek
Közzétéve:

Önkormányzatunk Képviselő-testülete ez év februári ülésén határozott arról, hogy ideiglenes bizottságot hoz létre, azzal a céllal, hogy a III. kerületi Királyok úti „The Village” lakópark fejlesztésének ügyét kivizsgálja. Ezt indokolta a feltételezés, hogy az ingatlan 2016-os engedélyezése körül több szabálytalanság is történt: az építési jogszabályok megszegésével/figyelmen kívül hagyásával kaphatott építési engedélyt a Bús Balázs vezette önkormányzattól.

 

Közhasználat helyett vasbeton kerítés

Az ideiglenes bizottság eddigi munkáját az április 3-i ülésén foglalta össze. Az ügyben rendelkezésre álló iratok alapján tárták fel többek között az alábbi tényeket.

Miközben a beruházás során a beépítés mértéke a megengedettnél jelentősen nagyobb lett, a zöldfelület pedig az előírtaknál jóval kisebb, szerződésnek kellene garantálnia, hogy az ingatlanhoz tartozó, Kossuth Lajos üdülőpart felőli előkertet közhasználat céljára át kell adni. Az elmúlt 7 évben erre nem került sor, ehelyett vasbeton kerítést és támfalat építettek a sétányra.

Aggályos tervdokumentumok kaptak engedélyt

Szintén figyelemre méltó tény, hogy a benyújtott tervdokumentumok számos pontatlanságot, hibát, sőt, valótlanságot tartalmaztak, az előző kerületvezetés által adott, majd jogerőre emelkedett építési engedély tehát vélhetőleg jogszerűtlen. Az építési engedéllyel jóváhagyott dokumentációban pedig újabb és újabb módosítások történtek, az engedélyek módosítása valószínűleg szintén szabálytalan volt.

„Noha tudjuk. hogy jelen helyzetben valódi jogorvoslatra korlátozottak a lehetőségeink, ez a szakmailag és jogszerűségében több ponton elfogadhatatlan eljárás nem ismétlődhet meg, egy felelős önkormányzat nem vallhatja saját módszerének”, hangsúlyozza Strenner Imre képviselő, az ideiglenes bizottság elnöke.

A bizottság ebben a szellemben folytatja munkáját és a Képviselő-testület következő ülésére ezen irányelvek alapján nyújt be határozati javaslatot, amely többek között a Római-parti sétányon az előkertek közhasználatra történő átadását mozdítaná elő.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság