Üléseztek a kerület képviselői

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete azzal a céllal hozták létre közösen a Bem József Díjat, hogy évente adományozzák oda annak a két – lengyel részről egy és magyar részről egy – személynek vagy közösségnek, akik tevékenységükkel kiemelkedően járultak hozzá a két kerület közötti együttműködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez, kiemelkedő munkát végeztek a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása és a barátság elmélyítése érdekében. A díjazottak kilétére a Bem József Kuratórium tesz javaslatot. A Kuratórium a határozata alapján a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesületet javasolja a 2016. évben a Bem József Díjra, a magyar-lengyel barátság ápolása, a kulturális területen való együttműködés, valamint a közös történelmi hagyományok ápolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. Ülésükön a Kuratórium döntését a képviselők támogatták.

Képviselő-testület 2016. 01. 14.

Emléktáblát állít Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, hogy visszahozza a köztudatba Óbuda híres szülöttje, a magyar textilipar meghatározó alakja Buday-Goldberger Leó nevét. Az iparmágnás a két világháború közötti korszak gazdasági és politikai életének kiemelkedő szereplője volt. Az óbudai textil-nyomógyár mellett Kelenföldön alapított fonó és szövőgyárat, a cégnek lerakata volt a belvárosi Arany János utcában. 1923-ban vásárolta meg az V. kerületben található, Vörösmarty tér 4. számú ingatlant, ahová többfunkciós, neobarokk épület építtetett. Az emléktábla e ház falára kerül. Az épület földszintjén működött a Goldberger gyár egyik leghíresebb anyagáról elnevezett Parisette kávéház. Goldberger Leó 1941-től feleségével és fogadott leányával a ház harmadik emeletén élt, innen hurcolta el a Gestapo 1944. március 19-én; alig több mint egy évvel később a mauthauseni koncentrációs táborban halt meg. Élete, szorgalma és hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat mindannyiunk számára.

Emlékének méltó megőrzését szolgálja a Tél utca Goldberger Leó utcára történő átnevezése is. (A döntés a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik, az óbudai képviselők ülésükön tehát ez irányú javaslatukat fogalmazták meg.) A helyszín kiválasztásakor fontos szempont volt Goldberger Textilipari Gyűjtemény közelsége, ezért esett a választás a Tél utcára.

Az Óbudai Platán Könyvtár jelenlegi igazgatója nyugdíjba vonul, ezért a könyvtár folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében szükséges volt az intézmény élére megbízott igazgató kinevezése a kiírásra kerülő vezetői pályázat sikeres elbírálásáig. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2016. február 1-jei hatállyal Pőcze Mártát, az Óbudai Platán Könyvtár igazgató helyettesét bízza meg az igazgatói feladatok ellátásával az új igazgató kinevezéséig.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság