Tegyen indítványt! – Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj

Hírek
Közzétéve:

Felhívás a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására

Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 32/2005. (IX.6.) rendelete alapján idén is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj, melyhez Önormányzatunk várja a lakosság és a kerületünkben a szociális ágazatban tevékenykedő személyek és szervezetek indítványait.

A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek vagy intézményeknek), akik Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint a hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életművükkel hozzájárultak. A díj évenként, a „Szociális Munka Napján”, ünnepélyes keretek között, egy fő vagy egy csoport (szervezet vagy intézmény) részére adható.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslatára – az odaítélés indokait is tartalmazó határozatban – a Képviselő-testület dönt.

Az indítvány feltételei

A díjazott személyére nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt határidő alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum egy oldal terjedelemben be kell mutatni az érintett személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer érdekében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazására nem tehet indítványt. Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az eljárásban, az ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet a díjban olyan személy, illetve szervezet, amely működési engedélyhez kötött tevékenységet a szükséges működési engedély hiányában végez.

Az indítvány benyújtásának módja

Az indítványt a Szociális Szolgáltató Főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, illetve postai úton (levelezési cím: 1300 Bp. Pf.: 102) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Andráczi-Tóth Veronikától, az Intézményi Hatósági Osztály vezetőjétől kérhető a 4378-660-as telefonszámon.

Benyújtási határidő: 2009. október 5.

Bús Balázs
polgármester

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság