Ülésezett a képviselőtestület

Hírek
Közzétéve:
A büdzsétervezet készítői 500 milliós tartalékot tartottak szükségesnek ahhoz, hogy a ma még előre nem látható állami jogszabályváltozások okozta kieséseket kompenzálják. A megnövekedett kiadásokhoz képest 2009-ben 498 millió forinttal kevesebb állami normatívával számolhat a kerület. Csökkennek a privatizációs bevételek is.
Nagy többséggel támogatták azt a határozati javaslatot, mely szerint a rendelet-tervezet sarokszámai a második fordulós tárgyalásra alkalmassá teszik a dokumentumot.
A forrásmegosztás kapcsán a testület csupán annyit állapított meg, hogy az a törvényi szabályok figyelembevételével készült, annak támogatásáról azonban nem szólt.
Nem ír ki karácsonyi pályázatot idén civil szervezetek és egyházak számára az önkormányzat, őket egy külön erre a célra létrehozott alapból kívánja támogatni. Ezzel mintegy 8 millió forintot spórolhat meg.
A költségvetést várhatóan február végén fogadják el a városrész képviselői.

A testület módosította az adósságkezelési szolgáltatásról szóló korábbi rendeletét. Ennek értelmében a jövőben a kezelendő adósság a 1,5 millió forint helyett az 1 millió forintot nem haladhatja meg. A jövedelemhatárnak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ára (71.250 forintra) emelésével lehetőség nyílik egy fizetőképes, munkabérből és nem szociális transzferekből élő réteg bevonására az adósságcsökkentési programba.

Kisebb módosításokkal elfogadták a 2009. év környezetvédelmi cselekvési programját. A program mások mellett kitér arra, hogy a kerület tavasszal és ősszel nagytakarítási akciót szervez civil szervezetekkel együttműködve, a lakóépületekben történő szelektív hulladékgyűjtést pedig fokozatosan kiterjeszti a kerület egész területére. A vétkesen mulasztó Fővárosi Önkormányzat helyett a levegőtisztaság és zaj mérését is magára vállalja a kerület a városrész legkritikusabb pontjain, azaz a Flórián tér, Kolossy tér, Szentendrei út – Bogdáni út, Mátyás király út – Batthyány út mentén.

obuda.hu

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság