„A közösségépítő munkánk kiemelten fontos”

Hírek
Közzétéve:

– Kezdetben a szociális bizottság munkájában vettem részt tagként és később elnökként, majd polgármester úr felkérésére, és a képviselő-testület döntése alapján 2011 óta dolgozom alpolgármesterként. Bús Balázs csapatának tagjaként, már kezdetektől a közösségépítő munkát tartottuk a legfontosabbnak minden területen. Szerencsésnek érzem magam, mert a rám bízott oktatási, szociális és környezetvédelmi feladatoknál a közösségépítés magától értetődő.

„Kiváló szakemberekkel dolgozunk együtt”

– Ha visszatekint az elmúlt öt esztendőre, mi az, amit feltétlenül említésre méltónak tart?

– Mindenképpen meg kell említenem azokat az innovatív, átfogó programokat, amelyeket az egyre növekvő lakossági elvárások érdekében a magasabb életminőség feltételeinek megteremtésére alkottunk meg. Gondolok itt a Fischer Ágoston Szociális-, és a Guckler Károly Környezetvédelmi Programra. A szociális ellátórendszerünkre is méltán lehetünk büszkék, ezen a téren már többször bizonyítottunk. Idősbarát Önkormányzat, Fogyatékos-barát Önkormányzat, valamint Családbarát munkahely díj birokosai is vagyunk. Legyen szó idős ellátásról, családsegítésről, fogyatékkal élők ellátásáról, vagy épp a legkisebbeknek szóló bölcsődei szolgáltatásról, minden területen jó szakemberek végzik a napi, olykor igencsak megterhelő áldozatos munkát. Természetesen itt gondolok a polgármesteri hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályára is, ahol a nehéz helyzetbe került családok pénzbeli és természetbeni támogatásával igyekeznek segíteni a rászorulók helyzetén.

Élő népzene a bölcsődékben

– A sok említésre méltó és kiváló program közül még azt a bölcsődei programot emelném ki, ami az országban egyedülálló módon itt indult el Óbudán, az ‘Élő Népzene a bölcsődében’. Ennek a programnak a lényege, hogy a foglakozásokon a gyermekek a magyar népzenével ismerkedhetnek meg, a népi hangszereken keresztül.

Az óvodásokért

– A nevelési területnél maradva, az elmúlt években, mennyiben változott például az óvodai ellátás?

– Az oktatási területet tekintve felhívnám a figyelmet óvodáink szerepére a gyermekek napközbeni ellátásában. 11 óvodánk működik 32 telephelyen. A környezettudatos neveléstől kezdve a művészeti nevelésen át a Montessori módszerig igen színes képet mutatnak intézményeink jellegüket tekintve. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a tűzoltó programot és az Európalánta Egyesület foglalkozásait, amik nagyon sikeresek. A képviselő-testület döntése értelmében, a családok igényeinek megfelelve, ősztől az önkormányzat térítésmentesen biztosít majd a gyerekeknek friss gyümölcsöt és zöldséget.

Nagy örömünkre a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával pályázati pénzből felújítottuk a Meseerdő óvoda udvarán lévő régi épületet, és Pöttömház néven új óvodai egység nyitotta meg kapuit. A Gázgyár területén lévő óvodánk pedig hosszú idő után végre megkapta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyik üres gondnoki lakást, és a helyszűkétől szenvedő ovi most már a felújítás után óvodai célokra tudja majd használni. Nagy kihívást jelent az óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megoldása, ugyanis a köznevelési intézmények állami fenntartásba és működtetésbe kerülésével számos olyan megoldandó feladattal állunk szembe, amit az elmúlt időszak tapasztalatai tudatosítottak bennünk.

Az oktatásért

– Az iskolák állami kézbe kerülése óta mit biztosít az önkormányzat az oktatási intézményeknek?

– Továbbra is folytattuk azt a munkát, amit eddig is a gyermekek és családjaik, valamint a pedagógusok érdekében végeztünk. Ezt írásban is rögzítettük az Észak-Budapesti Tankerületi Központtal kötött megállapodásban. Továbbra is biztosítjuk önként vállalt feladatként a környezettudatosság népszerűsítését szolgáló pályázat kiírását, a diákok szabadidejének hasznos eltöltését célzó táborok és események megszervezését, tanulmányi ösztöndíjak elérését, a rászoruló diákok segélyezését és számos kulturális, utazási illetve sportolási lehetőségek biztosítását. Ezeken túl vállaltuk, hogy minden évben felújítunk egy iskolaudvart is. Itt a már jól bevált közösségi tervezések segítségével, a gyerekek, szülők és pedagógusok bevonásával igyekszünk együtt eredményeket elérni. A Bárczi Géza Általános Iskola udvara már így készült el, jelenleg pedig az Aquincum Két tanítási nyelvű Általános Iskola udvarának felújítása van folyamatban.

A környezet védelme közös ügyünk

– A környezetvédelem kérdése kiemelten fontossá vált az elmúlt időszakban. Milyen programok megvalósítását tűzték ki célul az ügy érdekében?

– A környezet védelme közös ügyünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy elkészült az 5 éves időtávra vonatkozó környezetvédelmi fenntarthatósági programunk, valamint a már említett Guckler Károly program. Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy – a szerencsés adottságoknak köszönhetően –  a természeti értékekben gazdag kerületben az élhető és fenntartható környezetet megőrizzük, fejlesszük és védjük. Arra törekszünk, hogy a városfejlesztéssel óhatatlanul együtt jelentkező környezeti konfliktusokat a lehető legalacsonyabb szintre szorítsuk, és a fejlesztések során a környezetvédelmi szempontokat maximálisan érvényesítsük. Ez a törekvés csak akkor lehet sikeres, ha a kerületben élők kinyilváníthatják véleményüket a fejlesztésekkel kapcsolatban és támogatják is azokat, illetve hogyha aktívan részt vesznek az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységében. A helyhatóság és a lakosság együttműködése az utóbbi években egyre intenzívebbé vált a közösségi tervezések, a lakossági fórumok, a takarítási akciókban való részvétel során.

Számos folyamatban lévő és futó programunk van e területen, gondolok itt akár a takarítási akcióra is. A Guckler Károly program egyes feladatainak végrehajtása során mindvégig a fenntartható fejlődés elősegítése, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet, az erre épülő közösségi aktivitás erősítése a vezérelvünk. Már eddig is kiemelkedő eredményeket értünk el a zöld közterületek fejlesztése, az energia-hatékony fejlesztések, a prevenciós egészségprogram terén.

A közösségépítés újabb állomását jelentették a megújítandó zöld közterületek közösségi tervezései, a civil szervezetek aktív részvétele a környezetvédelmi akciókban, az újabb közösségi kert létrehozása.

„Óbuda legyen a legzöldebb kerület!”

– Fásítási programunk elindításával nem titkolt célunk az volt, hogy Óbuda legyen a legzöldebb kerület. A közösségi faültetést tavaly indítottuk, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, mind a lakosság részéről, mind az ültetésben résztvevőktől. Szinte az összes helyszínen jelen voltam én is, és jó volt látni, hogy ovis csoportok, iskolai osztályok, baráti közösségek, szomszédok, munkahelyi csapatok együtt ültettek, igazi közösségi élménnyel ajándékozva meg egymást. Folytattuk a korábbi években elindított és népszerűvé vált lakossági akciókat, köztük a „Takarítsuk ki Óbudát!”, a veszélyeshulladék-begyűjtést, a muskátli akciót. Virágos Óbuda pályázatot hirdettünk, újra kiírtuk a zöldfelület gondozási és a környezettudatos nevelést segítő pályázatokat.

2014-ben KlímaSztár Díjat, 2016-ban pedig Közbeszerzés Zöldebben Oklevelet kaptunk. Nagy siker és elismerés önkormányzatunknak, hogy a budapesti kerületek közötti versenyben kiérdemeltük a Virágos Magyarország különdíját, valamint hogy 5. alkalommal nyertük el a Kerékpárosbarát Munkahely címet.

„Számíthatnak rám”

Nagyon örülök, hogy a polgármester úr megbízásából ezeket a területeket felügyelhetem. Aki ismer, az tudja, hogy számomra a személyes kontaktus, az emberekkel való törődés a legfontosabb. Munkám jellegéből adódóan rengeteg programon, eseményen veszek részt, és a legkisebbektől kezdve a szépkorúakig minden korosztály felé ugyanolyan szeretettel és tisztelettel fordulok.

Számíthatnak rám. Bízom abban, hogy Bús Balázs csapatának tagjaként, sikerült a városvezetés részeként a rám bízott feladatokat úgy végezni, ami az itt élő emberek javát szolgálja.

Sz. Cs.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság