Átadtuk Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat rangos elismeréseit pedagógusnap alkalmából

Hírek
Közzétéve:

Pedagógusnapi ünnepséggel köszöntöttük a kerület oktató-nevelő munkát végző szakembereit. És szintén pedagógusnap alkalmából átadtuk önkormányzatunk rangos elismeréseit.

Pedagógusnapi díjátadó ünnepségen köszöntöttük az óvodapedagógusokat, a tanítókat, a tanárokat és minden pedagógust, akik a tudás mellett erkölcsi útravalót is igyekeznek adni a gondjaikra bízott gyermekeknek, óvják testi-lelki egészségüket, összetartó közösségeket formálnak és vezetnek. Nem tudunk elég hálásak lenni elhivatottságukért és fáradozásaikért!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat törekszik nagyrabecsülését és szolidaritását kifejezni az egyre nehezebb helyzetben is helytálló pedagógusok felé. A rendszeres és eseti anyagi támogatások mellett hagyományainkhoz híven ünnepséggel is köszöntöttük őket, amelyen átadtuk pedagógusnap alkalmából a kerület rangos elismeréseit.

Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármesterének ünnepi köszöntője után a Tiszavölgyi István-díj átadására került sor. A középiskolai tanárok tartósan és kiemelkedő színvonalon végzett munkájának elismerésére Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete 2013-ban alapította a díjat.

A díj névadója a kerület a kerület díszpolgára, Tiszavölgyi István. A díjat, hagyományunkhoz híven, dr. Kiss László polgármester Tiszavölgyi Istvánnal együtt adta át.

Az idei esztendőben Tiszavölgyi István-díjban részesül Tallár Tamás, az Óbudai Gimnázium testnevelő szakos pedagógusa.

Tallár Tamás 2022-től az Óbudai Gimnázium pedagógusa, előtte 36 éven keresztül az Óbudai Árpád Gimnázium testnevelő tanára volt. Az iskolai kosárlabdacsapataival rendszeresen részt vett diákolimpiákon, illetve a nemzeti bajnokságban, tanítványai közül több NB I-es és válogatott játékos, valamint játékvezető került ki.

Lorántffy Zsuzsanna-díj adományozható azoknak a kerület óvodáiban, általános és középiskoláiban, valamint az egyéb oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik tartósan kiemelkedő eredményt értek el a gyermekek és tanulók nevelésében-oktatásában, a korszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, a közoktatás irányításában.

Óbuda-Békásmegyer Képvelő-testülete által alapított Lorántffy Zsuzsanna-díjban részesülnek az idei évben

Csizmás Krisztina óvodapedagógus 2000 óta tagja az Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi Tagóvoda nevelőtestületének, folyamatosan megújuló, lelkes és energikus hozzáállásával az intézmény meghatározó pedagógusa. Elkötelezett a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálási folyamatának megkönnyítésében.

Farkas Krisztina óvodapedagógus 1987 óta az Óbudai Meseerdő Óvoda pedagógusa, napi tevékenységét áthatja a gyermekek iránti szeretet, gondoskodás, következetes nevelés. A kerékpározás szerelmeseként megálmodta az óvodai egészségnapok egyik kiemelkedő eseményét, az ovis biciklinapot, mindemellett fontos szerepe van a közösség formálásában.

Katonka Ibolya óvodapedagógus 2013-tól dolgozik az Óbudai Gyermekvilág Óvoda Kanóc Tagóvodájában, az elkötelezett környezettudatos magatartás híve, amelyhez kapcsolódó tudását folyamatosan bővíti és közvetíti a gyermekek és kollégái felé. Mindenki számíthat a segítségére, munkájában hatékony, igazi csapatjátékos.

Rikker Tiborné fejlesztőpedagógus 1990 óta a Pitypang Művészeti Óvoda Czetz János utcai épületének pedagógusa, 1994 óta vezető helyettes, munkáját a kezdetektől kiemelkedő pedagógiai felkészültség jellemzi. Hangsúlyt fektet arra, hogy a hatékony kommunikáció, az önérvényesítés, a konstruktív probléma- és konfliktuskezelés technikáit mindenki elsajátíthassa.

Tóthné Vízkert Judit óvodapedagógus 2010 óta dolgozik az Óbudai Vackor Óvodában, mindig a gyerekek érdekeit, az óvoda jobbá tételét tartja szem előtt. Az intézmény közalkalmazotti tanácsának vezetőjeként kiállt a nevelőtestület, a dolgozók érdekeiért, a szakmai munka színvonalának folyamatos javításáért.

Zoltai Istvánné óvodapedagógus az Ágoston Művészeti Óvoda munkatársa, aki a pedagógusi pályán eltöltött közel 45 éve alatt bizonyította elhivatottságát. Tapasztalt, vidám, kreatív pedagógus, elvei közé tartozik a minőségi pedagógiai munka elvégzése, egymás elfogadása, a tehetségígéretek gondozása.

Cserta Ida Cecília hegedűtanár munkáját közel 50 éve a mostani Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte, jelenleg az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola tanáraként tevékenykedik. Mindig inspirálja növendékeit zenekari munkában való részvételre is, ahol a közösség erejét, az együtt muzsikálás örömét szintén megtapasztalhatják.

Demeter Ferencné gyógypedagógus 2008 óta megbecsült dolgozója a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthonnak. Kezdetben nevelőtanárként dolgozott az otthonban, 2017 óta osztályfőnökként végzi a gyermekek fejlesztését, nevelését, példaértékű szakmai elhivatottsággal.

Feketéné Jambrik Gyöngyi matematika-testnevelés szakos tanár, 1988-tól a Pais Dezső Általános Iskola pedagógusa, tehetséggondozó munkája kiemelkedő. A mindennapi testnevelés fontosságát személyes példamutatásával is közvetítette diákjai felé. Számtalan sportversenyt szervezett, vezette a kézilabda-mérkőzéseket, futóversenyeket.

Karsay-Bagota Orsolya kémia szakos tanár, igazgatóhelyettes 1999-ben kezdett el tanítani az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában, 2015 óta általános intézményvezető helyettesi feladatokat lát el. Magas szintű és változatos módszertani ismeretekkel rendelkezik, tanóráin kiválóan és célszerűen alkalmazza az innovatív eljárásokat, a digitális technológiát, példát mutatva ezzel.

A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevél adományozható a kerület oktatási intézményeiben legalább 10 éve lelkiismeretes munkát végző nem pedagógus közalkalmazottak részére.

A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevélben részesülnek az idei esztendőben

Babik Péterné dajka 1999 óta a Gyermeksziget Montessori Óvoda dolgozója, a kezdetektől aktívan részt vesz a gyermekcsoportok életében, ahogyan belső és külső programok alkalmával szintén lehet rá számítani. A gyermekek számára folyamatosan biztosítja a kedves gondoskodó, odafigyelő dajkai szerepet, munkája, elhivatottsága példaértékű.

Matisz Andrásné dajka 1993 óta dolgozik a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodájában, felelősségteljesen, odaadással, mindig a gyermekek érdekeit szemelőt tartva, magas színvonalon végzi munkáját, és adja át tudását a gyakorlatra érkező dajkatanulóknak. Kedves személyisége, elfogadó attitűdje minden kisgyermek számára biztonságot nyújt.

Somogyi Gergely iskolatitkár 2012 óta áll munkaviszonyban a Fodros Általános Iskolában, iskolatitkárként több mint 10 éve végez szakmailag színvonalas, lelkiismeretes munkát. A hagyományos titkári feladatok mellett gazdasági, munkaügyi feladatokat is ellát, gyakran vállal plusz feladatokat a közösségért.

Az idén 37/2012 (VIII.2.) BM rendelet alapján Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket is átadunk, azoknak a nyugállományba vonuló, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusoknak, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, tanulók nevelése-oktatása érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesülnek

dr. Bozzayné Káli Tünde leköszönő óvodavezető, az Óbudai Százszorszép Óvoda idén nyugdíjba vonult vezetője, a nevelő munkáját a kerületi Reménység utcai óvodában kezdte 1982-ben. Majd az intézménye szakmailag egyedülálló, színvonalas nevelési programjának kidolgozásán munkálkodott. Pedagógiai hitvallását a gyermekszeretet, az elhivatottság, a következetesség, a megújuló szakmai elvárásokhoz és a változó körülményekhez való alkalmazkodás, valamint nyitottság jellemezte.

Gombos Albertné, leköszönő óvodavezető 46 éve kezdett dolgozni a hivatásának tekintett pedagóguspályán, 1988 óta óvodavezetőként tevékenykedett, 2009-től, a már 4 épületből álló, összevont intézményt, a Pitypang Művészeti Óvodát vezette. Olyan óvodát álmodott, és valósított meg, ahol a gyermekek a szeretetteljes, támogató, befogadó környezetben jól érezhetik magukat, és ahova a szülők szívesen hozzák gyermekeiket és biztonságban tudják őket.

Kiss Anita, az Óbudai Hétpettyes Óvoda leköszönő vezetője vallja, hogy a folyamatosan változó világ hatással van a hozzájuk járó gyermekekre is, így ehhez alkalmazkodó pedagógiai hatásokat kell tervezni, nevelési módszereket kell alkalmazni. Vezetői irányításával pedagógiai, módszertani újítások jelentek meg az intézményben.

Somodiné Kiss Terézia, leköszönő óvodavezető 1995 óta dolgozik óvodapedagógusként a kerületben, 2003 óta, 20 éven át vezette a Pais Dezső utcai Napköziotthonos Óvodát. Művészeti programja révén az intézményt folyamatosan bemutatta, országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhellyé formálta. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként az óvoda jelenleg is részt vesz a tehetségígéretek gondozása módszertani gyakorlatának terjesztésében.

Észak-budapesti Tankerületi Központ Tankerületi Oklevelében részesül

Kovács Éva igazgatóhelyettes 48 éve megszakítás nélkül tanít a jelenlegi Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban, tagja volt annak az alapító tantestületnek, amely tehetséggondozó programjaival, speciális, egyedi módszereivel megalapozta az intézmény kiváló teljesítményét és hírnevét, hozzájárulva a „kerekes” szellemiség kialakításához. Nemzedékeket tanított szeretettel, türelemmel, a közösségi szolgálat elkötelezett híve.

30 éves óbudai hűségjutalomban részesül

Karsa Zsuzsanna, az Óbudai Almáskert Óvoda vezetője, aki épp a napokban ünnepli 30 éves óbudai hűségjutalmát, 1993. június elsejétől az óvoda dolgozója, majd 2021-től a vezetője.

Az Óbudai Társaskörben megtartott ünnepségünkön Szinetár Dóra, Jászai Mari díjas színművész és a Göncöl néptáncegyüttes, valamint Nyitrai Tamás és zenekarának előadásában gyönyörködhetünk.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nevében gratuláljak a díjazottaknak, szívből köszönjük a munkájukat!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság