Botlatóköveket helyeztünk el Gelléri Andor Endre és Halász Gábor emlékére

Közzétéve:

Az emlékezés és az emlékeztetés különleges, művészi formái a német Gunter Demnig szobrászművész nevéhez kötődő botlatókövek, a holokauszt áldozatai előtt tisztelgő, járdára rögzített réz emléktáblák, melyeket a mártírok egykori lakhelye előtt helyeznek el.

Gelléri Andor Endre író, költő és Halász Gábor irodalomtörténész emlékére került most a harmadik kerület két pontjára botlatókő. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) kezdeményezte, hogy Gelléri Andor Endre emlékkövét a kerületi Beszterce utca 25. számú ház előtt, Halász Gáborét pedig a Selmeci utca 25. szám előtt helyezzük el.

Gelléri Andor Endre, a szegény munkáscsaládba született író, novellista neve összeforrott Óbudával, élete nagy részében itt élt. Hősei a mérhetetlen szegénységben, kilátástalanságban itt keresték a boldogságot, a boldogulást.

Mivel a Baumgarten- díjas Gelléri maga is dolgozott kétkezi munkásként, osztozva velük sorsukban, mély, őszinte empátiával, rajzolta meg alakjaikat, történetüket. És ő is mindent megtett a háború alatt családja és két gyermeke – Ágnes és József – megmentéséért, ám ő maga nem kerülhette el a holokauszt borzalmait, nem tért haza hozzájuk.

„Gelléri Andor Endréről” címmel jelent meg 1933-ban a Nyugat folyóiratban írása Halász Gábor irodalomtörténésznek. Halász Gáborral, akinek szintén emléket állítani gyűltünk össze botlatókő elhelyezésével egykori, Selmeci utcai lakóháza előtt, más is összekötötte Gellérivel, amellett, hogy barátok és pályatársak voltak, az irodalomkritikusnak ebben a korszakban szintén Óbuda volt az otthona, és tragikus sorsuk is összefonódott.

Halász Gábor munkaszolgálatosként, az ország nyugati felébe hurcolva, Balfon Szerb Antallal együtt a holokauszt áldozata lett. A hozzáértők szerint hatalmas tudása és mély esztétikai érzéke a hátrahagyott munkássága mellett még sokat adhatott volna Óbudának és a magyar irodalomtudománynak.

A botlatókövek letételekor és az azt követő ünnepségen Kirschner Péter, a MAZSIKE elnöke és dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere mondott köszöntőt. Szunyogh Szabolcs író, szerkesztő Gelléri Andor Endre és Halász Gábor munkásságát méltatta. Szita Szabolcs politológus pedig felidézte a balfi munkatábor embertelen körülményeit. Molnár Piroska, Lestyán Attila színművészek a két jeles irodalmár műveiből idéztek, valamint Balázs László Gábor előadóművész, Áchim Kovács Anikó hegedűművész és Vida Mónika zongoraművész szintén közreműködtek. Köszönjük, hogy hozzájárultak a méltó megemlékezéshez!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság