Bővül, megújul a Miklós téri játszótér és hűtő-fűtő klímákat kapnak a rendelők

Hírek Aktuális
Közzétéve:

A III. kerületi önkormányzat képviselő testülete április 27-én megtartotta rendes ülését, amelyen több fontos kérdésben is döntést hozott, elfogadta a 2022. évre vonatkozó zárszámadást és módosította a 2023. évi költségvetési rendeletét is.

A Képviselő-testület elfogadta a III. kerületi rendőrkapitány jelentését. Az éves beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt öt éves időszakon belül 2022-ben csökkent a leginkább a közterületi bűncselekmények száma úgy, hogy eközben a regisztrált bűncselekmények száma – sajnálatosan ¬– növekedett. Ez jól mutatja a kerületi rendőrség azon igyekezetét, amely a közterületek rendjének elősegítésére irányult. Jelentős a növekedés a nyomozáseredményességben is, ez a mutató 75,9%-ra nőtt. Az ülésen részt vett Szikszó Sándor alezredes, a III. kerület rendőrkapitánya, aki köszönetet mondott az önkormányzat által nyújtott erkölcsi és anyagi támogatást.

Elfogadták a III. kerületi önkormányzat 2022-es zárszámadását, amelynek számadatai visszaigazolják az önkormányzat felelős és takarékos gazdálkodását. A kormányzati elvonások ellenére sem volt 2022-ben egyetlen hónap sem, amikor mínuszba fordult volna a kerület költségvetése. Önkormányzatunk a 2022-es évben mintegy 42 milliárd forintból gazdálkodott. 2022-ben 12 milliárd forint iparűzési adó érkezett kerületünkbe, amely a 2019-es évihez viszonyítva messze nem inflációkövető növekedés. Sajnos látható, hogy a kormányzati döntések csak az iparűzési adó tekintetében is (!) több milliárd forinttól fosztották meg kerületünket. A 2019 előtti városvezetés jelentős adósságot hagyott önkormányzatunkra, negyedévente közel 200 millió forintot fizet az előző városvezetés által felvett adósságok után. A hatalmas infláció miatt az elődeink által felvett tartozások törlesztő részletei folyamatosan növekednek. 2022 során még ebben a nehéz helyzetben is számos bérleti díj kedvezményt nyújtottunk civil szervezeteknek, illetve jogszabály alapján ingyenesen biztosítjuk a kerületi körzeti orvosi rendelőket. Ezen támogatások értéke mintegy 234 millió forintra rúg. Általánosan elmondható, hogy a 2022-es év a rohanó infláció jegyében telt, de a szakszerű gazdálkodásnak köszönhetően sikerült egyenesben tartanunk a költségvetést.

Döntés született a Hétpettyes Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról is. Az Óhegy Egyesület kezdeményezésére a Táborhegyen lévő fás területet Táborhegyi parknak, a lakosok által Szőlőkert közként ismert területet hivatalosan is Szőlőkert köznek nevezték el ¬– egyik névváltozás sem érint lakosokat.

Indulhat a Miklós téri játszótér és a kapcsolódó közterületek megújítása, ehhez a mostani döntéssel biztosították a szükséges forrásokat.

Ugyancsak jelentős összegeket költünk a kerületi háziorvosok támogatására: mintegy 82 millió forinttal fogjuk fejleszteni klímaberendezések felszerelésével a rendelők hűtési és fűtési rendszerét. Ennek következtében jelentősen csökkeni fog a rendelők rezsije, és a páciensek sokkal komfortosabb körülmények közé érkezhetnek meg. A fejlesztés előzetes igényfelmérés alapján gyermek és felnőtt háziorvosi rendelőket, fogorvosi rendelőket egyaránt érint.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság