Együtt emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján

Hírek
Közzétéve:

„Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallatószobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
gomolygó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös! –
ott zsarnokság van…”

 

Egy mondat a zsarnokságról

Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verséből szavalt el egy részletet Szabó Eszter, az Óbudai Gimnázium 11/B osztályos tanulója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott, koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés nyitányaként, a harmadik kerületi Szent Péter és Pál-főplébánia-templom melletti emlékműnél.

Ugyan Illyés a verset 1950-ben írta, ám – politikai okokból – 1956-ig nem jelenhetett meg, így külföldön, idegen nyelven hamarabb volt olvasható, mint itthon magyarul. A vers végül 1956. november 2-án, az Irodalmi Újságban látott napvilágot először Magyarországon.

Szabó Eszter, az Óbudai Gimnázium növendéke szavalatával kezdődött az ünnepség

 

Eleven emlékezés

Szabó Tímea országgyűlési képviselő ünnepi beszédében szintén ’56 mának is üzenő értékeit emelte ki: „Október 23. méltán dicső nap a történelmünkben. Évről évre nemcsak a hőstettekről, hőseinkről emlékezünk meg, hanem azokról az eszmékről is, amelyek az események mögött álltak. Ez rendkívül fontos, hiszen az emlékezés akkor eleven, ha a történelmi pillanatot össze tudjuk kapcsolni olyan értékekkel, amelyek mindig aktuálisak. Mik voltak ezek az értékek ’56-ban? A szabadság, a függetlenség, az Európához tartozás, a szolidaritás és a diktatórikus, autokratikus rendszerek egyértelmű elutasítása.”

Szabó Tímea országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet

A méltó megemlékezéshez az Óbudai Gimnázium diákjainak (Hollauer Réka, Kucza Zsófia, Gyenes Anna, Drong Lilla, Preszl Nóra, Kovács Áron, Tóth Kristóf, Vámosi Dénes) és a BRB öttagú fúvós zenekarának ünnepi műsora, valamint a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület közreműködése járult hozzá, melyet köszönünk.

Az Óbudai Gimnázium növendékeinek ünnepi műsora méltón idézte fel 1956. október 23. eseményeit

 

Főhajtással és koszorúk, virágok, mécsesek elhelyezésével zártuk megemlékező ünnepségünket.

 

Az emlékműnél koszorút helyezett el:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nevében: dr. Kiss László polgármester;

A Párbeszéd Magyarországért Párt nevében: Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője, Béres András alpolgármester és Tordai Bence országgyűlési képviselő;

A DK III. kerületi szervezete nevében: Újfalvi István elnökhelyettes, Görbe Mária elnökségi tag;

Az MSZP III. kerületi szervezete nevében: Őri László képviselő és Solymosi Imre;

A Momentum Mozgalom III. kerületi szervezete nevében: Derda Ádám képviselő és Szabó Ákos képviselő;

Az LMP III. kerületi szervezete nevében: Burján Ferenc alpolgármester, területi képviselő és Strenner Imre képviselő;

A Fidesz III. kerületi Szervezete, valamint a Polgári frakció nevében: Puskás Péter alelnök, frakcióvezető;

A Budapest III. Kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat nevében: Karailiev Iván elnök;

Az Óbuda-Békásmegyer Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nevében: Sztojka István alelnök és Dudás Ottó képviselő;

Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat nevében: Wesolowski Korinna Katalin elnök;

Óbuda-Békásmegyer Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat nevében: Bara Sándor elnök és Lukács Béláné képviselő;

Óbuda-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata nevében: Lopit Jaroszlava elnök;

Óbuda-Békásmegyer Román Önkormányzat nevében: Lázár Edit elnök és Hegedűs István alelnök;

Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Braunhaxler Egyesület nevében: Neubrandt Istvánné elnök és Müller István alelnök;

Óbuda-Békásmegyer Örmény Önkormányzata nevében: Szűcs Gáspár Zsolt elnök;

Az Óbudai Szent Péter és Pál-főplébánia-templom nevében: Tercsi Zoltán plébános;

Az Óbudai Múzeum nevében: Horváth Péter történész, muzeológus;

Megjelent vendégeink, kerületünk emlékező lakói szintén virágokat helyeztek el és mécseseket gyújtottak hőseink tiszteletére az emlékmű tövében.

Szentmise a hősök tiszteletére

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott, a csillaghegyi Jézus Szíve templombeli megemlékezésen is részt vett dr. Kiss László polgármester a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület meghívására. Miután az egybegyűltek katolikus szentmisén tisztelegtek a hősök és az áldozatok emléke előtt, gyertyagyújtással és imával emlékeztek a Zsámboki Pál-emlékkeresztnél a templom építésének egykori kezdeményezőjére és szellemi kivitelezőjére.

A Jézus Szíve templomban szintén a hősökre és az áldozatokra emlékeztünk

Dr. Temesszentandrási Péter plébános misézett

A Zsámboki Pál-emlékkeresztnél imával és gyertyagyújtással emlékeztünk

 

Fotó: Paskó Zsolt, Patek Andrea

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság