Fiatalkorú elleni büntető ügyben eljáró bírósági ülnökök jelölését várjuk

Hírek Kiemelt hírek
Közzétéve:

A Köztársasági Elnök 39/2023.(III. 6.) KE határozatával a 2023. évi bírósági ülnökválasztást 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye A bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. A Bjt. 216.§ -a alapján az ülnökök megbízatása 4 évre szól, és a 217. § (1) bekezdés szerint az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével lejár. A legutóbbi általános ülnökválasztásra 2019. április hónapban került sor.

Budapest Főváros III. kerülete a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességi területéhez tartozik.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 24.SZ/2023.(II.15.) OBHE határozatában állapította meg, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságra 6 fő – fiatalkorú elleni büntető ügyben eljáró – ülnököt kell megválasztani.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő ülnök megválasztására jogosult.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. pedagógus,
  2. pszichológus,
  3. család–, gyermek– és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettségéhez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Bjt. 212.§ (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontban foglaltak alapján a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik,

és a b) pont szerint a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A bírósági ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 28.) átvehető.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult Képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét.  A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat, és a jelölt rövid önéletrajzát.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 27-ei ülésén választja meg a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság ülnökeit.

A jelöléseket – meghosszabbított határidőben – 2023. április 24-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em.28.)

Az ülnökök jelölésével, választásával kapcsolatosan érdeklődni lehet dr. Tass Bálint aljegyző-főosztályvezető úrnál a 4378-585 telefonszámon.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság