Helyi program a színvonalas egészségügyi ellátásért

Hírek
Közzétéve:

Az önkormányzat vezetése komplex programokat dolgozott ki az elkövetkezendő két évre, négy fő területre, köztük az egészségügyre. A projektek által a városrész fejlesztését és működésének magasabb szintre emelését tűzték ki célul a lakosság igényeit tükröző, innovatív eszközökkel és megoldásokkal. Az infrastrukturális fejlesztéseket, a szociális-, illetve az egészségügyi-, valamint a környezetvédelmi területeket lefedő programokról a megujulo.obuda.hu weboldalon találhatóak részletes információk.

Mi indokolta egy ilyen átfogó program létrehozását?

Dr. Badacsonyi Szabolcs

A Kormány kiemelt feladatának tekinti a lakosság egészségi állapotának javítását, ezen belül is különösen az egészség megőrzését, az egészségtudatos magatartás kialakítását és ennek támogatását. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata e célkitűzés mentén, a rendelkezésére álló eszközökkel kívánja támogatni a kerületben élő polgárok egészségi állapotának megőrzését, javítását, az egészségben töltött évek számának növelését. Az Örlős Endre Egészségügyi Program legfontosabb célja, hogy a fenti feladatok ellátásában részt vevő állami, önkormányzati intézmények és civil szervezetek ilyen irányú tevékenységét összehangolja, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig ennek mentén allokálja, hiszen ezzel érhetjük el a legnagyobb egészség nyereséget az óbudai polgárok számára.

A program másik fontos feladata az volt, hogy világos képet nyújtson a döntéshozók számára a lakosság egészségi állapotáról épp úgy, mint az intézményrendszer aktuális helyzetéről, így megalapozva a fejlesztési program sikeres végrehajtását. Ilyen jellegű helyzetértékelés és program alkotás több mint 10 éve volt a kerületben, ez indokolta egy átfogó egészségfejlesztési program megalkotását.

A programnak van egy nagyon komoly szakmai oldala. A laikusok, a lakosok számára hogyan foglalná össze, miről szólnak a célkitűzések, és mit várhatnak azok megvalósításától?

Az Örlős Endre Egészségügyi Program két meghatározó célkitűzése: a prevenció támogatása és a magas színvonalú, hatékony betegellátás megteremtése Óbuda-Békásmegyeren. A prevenció támogatása egyaránt jelenti a betegségek megelőzését, az egészségtudatos magatartás erősítését, másrészt pedig a szűrő programok támogatását, ezzel segítve a betegségek korai felismerését és hatékony gyógyítását. A Program másik fontos célja, hogy a nemzetközi szemléletnek megfelelően – melyet az Egészséges Budapestért Program (EBP) is képvisel – Óbuda-Békásmegyer lakossága a lehető leggyorsabban, magas színvonalú, végleges ellátást kapjon, lehetőség szerint Óbuda-Békásmegyeren. Ehhez partneri viszony kialakítására van szükség az Önkormányzat és az egészségügyi ellátórendszer szereplői között, emellett pedig meg kell valósítani az alapellátás, valamint a járó- és fekvőbeteg szakellátás egységes működését, ahol a betegellátás az egyes betegségek súlyosságának megfelelő szinteken, egységes irányelvek mentén történik. Ez természetes elvárás a lakosság és a szakma részéről egyaránt.

Merőben új elemeket tartalmaz, vagy vannak benne már folyamatban lévő projektek is?

A Program egyszerre épül a kerületben már jól működő programokra és intézményrendszerre, ugyanakkor –önkormányzati és pályázati források bevonásával – új elemekkel javítja, színesíti a palettát.

Átfogóan kezeli az egészségügyi- és szociális ellátórendszert és keresi a fejlesztési lehetőségeket a már meglévő, vagy a kialakításra váró projektek körében. A kerületben élők biztosan találkoztak már az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozattal, az Egészséges Ezüstkor programsorozattal, a különböző sportolási lehetőségekkel, vagy a széleskörű ismereteket nyújtó San Marco Szabadegyetem előadásokkal. Ezek az ingyenes programok évek óta hozzátartoznak Óbuda életéhez. Ezek mellett a Program keresi a lehetőségeket a további fejlődésre, követve a huszonegyedik század kihívásait. Ehhez nagyban hozzájárulhat, ha uniós pályázatból, a Rendelőintézet keretei között, megkezdheti munkáját az Egészégfejlesztési Iroda (EFI), melynek legfontosabb feladata épp a kerületben már működő ilyen irányú programok összehangolása és új elemekkel történő továbbfejlesztése. Az önkormányzat felmérte az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális állapotát is, és ennek ismeretében úgy határozott, hogy – az Örlős Endre program keretében – az elmúlt évtizedek legjelentősebb felújítási programját indítja útjára, mely valamennyi szolgáltató épületeit érinteni fogja a háziorvosi rendelőktől egészen a Rendelőintézetig. A fejlesztések nemcsak az épületek megújítását, hanem az orvosi eszközök fejlesztését, cseréjét is magunkban foglalják. Ráadásul ezek a fejlesztések összhangban állnak a Szent Margit Kórház következő években várható, 20 milliárd forintot meghaladó összegű fejlesztéseivel, melyek az Egészséges Budapest Program részeként, valamint uniós források felhasználásával valósulhatnak meg. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy 3-5 év múlva a kerületi egészségügyi ellátórendszer teljeskörűen megújulhat, azaz 21. századi környezetben és eszközparkkal lesz képes ellátni a hozzá forduló óbudaiakat. A program már 2017-ben komoly eredményekkel büszkélkedhet, hiszen a Vörösvári úti Rendelőintézetben felújítottuk a laboratóriumi helyiséget, bevezettük az időpontkérés lehetőségét, csökkentve ezzel a várakozási időt. Emellett hamarosan befejeződik a fizikoterápia, reumatológia és a gyógytorna helyiségek felújítása is. Ugyancsak még ebben az évben új, digitális szűrő berendezést tudunk üzembe állítani a Tüdőgondozóban. A fejlesztés következő jelentős elemeként – várhatóan még 2017-ben – megkezdődik a Csobánka téri Szakrendelő energetikai felújítása is. Valamennyi fejlesztéshez az Önkormányzat biztosított illetve biztosít forrást a Szent Margit Rendelőintézet számára.

Egészségkörút Óbudán

Átfogó, komplex programról beszélhetünk tehát. Mely egészségügyi intézményekre vonatkozik, illetve kik vesznek részt benne?

Ahogy korábban is jeleztem, a program az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szereplőjére, intézményekre és civil szervezetekre egyaránt kiterjed, hiszen az egészségügyi ellátórendszer szervezése, működtetése és finanszírozása többszereplős feladat.  Az egyes feladatok különböző intézmények, szervezetek felelősségi körébe tartoznak, így elengedhetetlen az együttműködés az egyes szereplők között. Meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, melyek segítségével az egészségügy működési hatékonysága növelhető, az ellátás fenntartható és fejleszthető. Természetesen ebből kiemelkedik a két legnagyobb szolgáltató, a Szent Margit Kórház és a Szent Margit Rendelőintézet közötti együttműködés megerősítése, de nem szűkülhet le erre, hiszen mindenkinek megvan a maga helye és szerepe ennek a komplex faladatnak a megoldásában.

A lakosságot mivel tudják motiválni egészségük megőrzése érdekében?

Az egészséges életmóddal kapcsolatos intézkedéseket, az „egészségre szoktatást” az egyéni, a közösségi és az egészségügyi szolgáltatói színtereken egységesen kell kezelni, az egészségtudatos életmód iránti belső igény felkeltését változó technikákkal lehet elérni. Ezeket különböző életkorban más-más eszközökkel lehet és kell támogatni. Várandósok, kisgyermekesek és az iskolások körében népszerű az egészséges táplálkozással kapcsolatos, a kerületi védőnők által szervezett programsorozat, mely az egészséges étkezés alapjait segít elsajátítani. A San Marco Szabadegyetem és Egészségakadémia hosszú évek óta nyújt átfogó, magas színvonalú előadásokat az egészségügyi terület számos érdekes területéről, mindig neves előadók közreműködésével. Ugyanígy régi hagyománya van a nyugdíjasok egészséges életvitelét erősítő, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény dísztermében havonta tartott „Egészséges Ezüstkor” című ismeretterjesztő előadássorozatnak is.

A sportnak, a mozgásnak kiemelkedő szerepe van az egészség megőrzésében. Az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.-n keresztül megteremtse a vonzó testmozgás feltételeit a kerület minden lakosa számára, gyermekektől az idősödő korosztályig.

A lakosság körében rendkívül népszerű, és szakmailag is jelentős segítséget nyújt a betegségek megelőzése területén a 2014-től „Egészségkörút Óbudán” címmel indított szűrőprogram sorozat.

Az Örlős Endre Program fő célja épp a lakosság érdekében végzett komplex egészségügyi megelőző tevékenység további fejlesztése, a betegségek korai felismerése és hatékony gyógyítása, mely végső soron Óbuda lakosságának megelégedését, az itt élők számára az egészségben megélt évek számának növelését szolgálja.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

Utolsó lehetőség az utalvány átvételére

Hírek
Közzétéve:

Vidám pillanatok a tavasz köszöntésére

Hírek
Közzétéve:

120 köbméter homokkal és 12 ezer zsákkal segítjük az árvízi védekezést