Hétszázmillió forintból komplex szociális városrehabilitáció kezdődik Békásmegyeren

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2016-ban nyújtotta be az idén támogatást nyert pályázatát. A projekt humánerőforrás-fejlesztési és infrastrukturális elemekkel egyaránt bír. Előbbiek keretén belül a célcsoport számára szociális, egészségügyi, munkaerőpiaci, jogi és prevenciós programok sokasága szolgáltatja a széles körű egyéni fejlesztés megvalósulását. Az infrastrukturális beavatkozást egyrészt a kiválasztott önkormányzati bérlakások felújítása, energetikai korszerűsítése, másrészt a 2015-ben közösségi tervezéssel megtervezett multifunkciós Táncsics park részleges megépítése jelent.

Táncsics park

A pályázat célcsoportja a szakmai partnerek együttműködésével, kiterjedt igényfelmérés és helyzetértékelés alapján került kijelölésre. A kiválasztottakkal az önkormányzat a napokban vette fel a kapcsolatot, hogy megtalálja azt a 35-40 családot, akik vállalják a programban való részvételt. Számukra a nyújtott szolgáltatások ingyenesen lesznek elérhetőek, tehát valóban nagy lehetőség nyílik előttük az egzisztenciális előrelépésre.

A lebonyolításban civil szervezetek (Kék Pont, Motiváció Alapítvány), valamint az önkormányzat számos szervezete (Óbudai Vagyonkezelő Zrt., Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Szociális Főosztály, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.) vesz részt.

A program teljes egészében a VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 azonosítószámú Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren című projekt keretében valósul meg, Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem térítendő támogatásából.

A projektről bővebb információt a www.obvf.hu/szocrehab oldalon olvashatnak.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság