Tájékoztató lakás rendeltetési egység számát igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022 év szeptemberében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-én hatályba léptetett előírása alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője állít ki kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt.

A kormányrendelet 2023. január 10-től hatályos módosítása jelentősen enyhíti a lakásokkal szemben korábban megállapított követelményeket, és ezzel kiterjeszti a jogosultak körét.

A módosítás felmentést ad az OTÉK 95. pontjában meghatározott önálló rendeltetési egység fogalmának számonkérésétől, ugyanakkor az OTÉK 105. § -ában meghatározott lakás feltételeinek továbbra is teljesülnie kell minden lakásként meghatározott rendeltetési egységre külön-külön.

A módosítás eredményeként bizonyos esetekben már a társasházi lakásokra is kiállítható a hatósági bizonyítvány. Amennyiben egy társasházi ingatlanon (lakáson), önálló mérési ponton belül kialakításra került több, maximum négy lakás, mely az alapító okiratban nem szerepelt, önálló albetétként nem volt nyilvántartva, azok tulajdonosai szintén kérelmezhetik a hatósági bizonyítvány kiállítását.