Felhívás a Fischer Ágoston Díjra történő jelölésre

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2019. október 1-ig várja a kerület szociális ágazatában tevékenykedő személyek és szervezetek javaslatait a 2019-es Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj odaítélésére.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata képviselő-testületének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 32/2005. (IX.6.) önkormányzati rendelete alapján 2019. évben is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj, amelyhez az önkormányzat várja a lakosság és a kerület szociális ágazatában tevékenykedő személyek és szervezetek indítványait. A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természetes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek), akik kiemelkedő tevékenységükkel, vagy életművükkel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához.

A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján – az odaítélés indokait is tartalmazó határozatban – a képviselő-testület dönt. A díj átadására ünnepélyes keretek között egy fő vagy egy szervezet részére, a „Szociális Munka Napján” kerül sor. A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt határidő alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum egy oldal terjedelemben be kell mutatni a javasolt személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait. Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkormányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az eljárásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díjban olyan személy vagy szervezet, amely működési engedélyhez kötött tevékenységet a szükséges működési engedély hiányában végez.

Az indítványt a Szociális Szolgáltató Főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2. dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton: 1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Karácsonyi-Makai Andreától a 4378-515-ös telefonszámon kérhető.

Az indítványok beérkezési határideje: 2019. október 1.