Felhívás Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozására vonatkozó indítvány megtételére

F E L H Í V Á S Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozására vonatkozó indítvány megtételére                                                      

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2007.(VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.

Az Önkormányzat rendelete szerint:

A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki:

  1. a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében

maradandót alkotott,

  1. b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi

elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének

öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

  1. a) a Képviselő-testület bármely tagja,
  2. b) az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
  3. c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,
  4. d) bármely – a III. kerületben székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból évente további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-testület 2019. márciusi ülésén dönt.

Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.

     Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2019. március 1 -jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére. 

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek”címezve, zárt borítékban, 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Budapest, 2019. január 18.

Bús Balázs

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Polgármestere