Felhívás Pro Óbuda díj adományozására vonatkozó indítvány megtételére

F E L H Í V Á S Pro Óbuda díj adományozására vonatkozó indítvány megtételére

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2010.(XII.17.) rendeletével Pro Óbuda díjat alapított.

Az Önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.

Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, illetve szervezetnek. A Képviselő-testület háromnál több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.

A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:

  1. a) a Képviselő-testület bármely tagja,
  2. b) az. ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
  3. c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,
  4. d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.

A díj adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

A „Pro Óbuda” díj adományozásáról a Képviselő-testület 2019. márciusi ülésén dönt.

A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2019. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a „Pro Óbuda” díjra.

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.

Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Budapest, 2019. január 18.

Bús Balázs

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Polgármestere