KÖZLEMÉNY – szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9.§ (2) bekezdésben, valamint a 2021. évi CXXX. törvény 20. §-ban foglaltak alapján az alábbiakat teszem közzé.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata költségvetési szerveinél működő szakszervezetek helyi szintű reprezentativitását megállapító – Korm.rend. 8. §-a szerint összehívott –   Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2022. november 4-én megtartott ülésének megállapítása szerint a Kjt. 6/A.§ (2) bekezdés értelmében, települési szinten az alábbi szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni:

  • Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

Budapest, 2022. november 4.

dr. Bots Dénes

jegyző