Összefoglaló a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évre vonatkozó eredményéről

Az Önkormányzat által biztosított keret 2022-re 2,5 millió forint.

A korábbi években meghirdetett és finanszírozott 6 féléves „B” típusú pályázatokra a 2022. évre vonatkozóan 296 000 Ft elkülönítésre került, ezért az „A” típusú új, 10 hónapra vonatkozó pályázatokra 2 204 000 Ft-ot lehetett felosztani. A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 5. napja volt. A megadott határidőig 20 db „A” típusú pályázat és 2 db „B” típusú pályázat érkezett.

A támogatás mértéke 99 750 Ft egy főre jutó jövedelemhatár alatt minimum 5 700 Ft, ez a jövedelem csökkenésével arányosan növekszik, maximuma 16 100 Ft. Az odaítélt támogatás az egy főre jutó jövedelmen kívül, egyéb szociális körülmények (félárva, fogyatékos, munkanélküli a családban stb.) figyelembevételével, differenciáltan került megállapításra. 2021-ben négy pályázónak nem nyújtható támogatás, tekintettel arra, hogy az egy főre eső jövedelmük meghaladja a pályázatban megjelölt összeget.