Itt a segítség a járvány miatt munkanélkülivé vált kerületieknek

Hírek
Közzétéve:

Az ülés előtt a várható döntésekről a frakciók tájékoztatást kaptak, a nyílt jegyzőkönyvet pedig az önkormányzat a honlapján nyilvánosságra hozza.

Dr. Kiss László polgármester a testület hatáskörében eljárva döntéseket hozott szociális támogatási lehetőségek bővítéséről és egyes szociális intézkedések rugalmasabb alkalmazhatóságáról. Valamennyi szociális témájú döntést az indokolt, hogy a járványhelyzet miatt munkájukat elvesztő vagy jövedelem nélkül maradó III. kerületieket az önkormányzat rendkívüli segéllyel támogatni tudja, illetve hogy a járványhelyzet miatt be nem szerezhető iratok, igazolások hiánya miatt ne érjen senkit se hátrány.

A mai döntések alapján új szociális támogatási formaként kérelmezhető a veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás és a vészhelyzeti krízistámogatás. Mindkét támogatási formát a járványhelyzet miatt munkájukat elveszítő vagy fizetésüket meg nem kapó III. kerületiek kérelmezhetik, akiknek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi minimálnyugdíj 250, illetve 200%-át nem haladja meg. A vészhelyzeti bérleti díj támogatás lényegét tekintve egy visszatérítendő kamatmentes kölcsön, melynek összege számlával igazoltan két havi bérleti díj, de legfeljebb 300 ezer Ft lehet. A vészhelyzeti krízistámogatást évente egyszer, maximum 120 ezer Ft-ig lehet kérelmezni.

(Mindkét támogatási formáról részletesebb információt, a kérelmezés pontos feltételeit, a szociális támogatások további változásait hamarosan külön cikkben tesszük közzé.)

Március 18-án az önkormányzat elrendelte a kerületi játszóterek és fitneszparkok lezárását. Az intézkedés célja a lakosság egészségének védelme, a járvány terjedésének akadályozása volt. Sajnos az utóbbi napokban bebizonyosodott, hogy a zárva tartás önmagában nem volt elegendő a kerületiek egészségének védelme érdekében, a fitneszparkokat, játszótereket a tiltás ellenére felnyitották, és az eszközöket használták. Most döntés született arról, hogy ez szabályszegésnek minősül, ezért figyelmeztetés után, indokolt esetben csekély összegű bírság is kiszabható lesz.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság