Két új védőnői körzettel bővült a Védőnői Szolgálat

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról: Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata részben önálló önkormányzati intézmény formában látja el a III. kerületi várandósok és 0-18 év közötti gyermekek prevenciós, egészségmegőrzésen alapuló tevékenységét.

A védőnők ellátási területe a képviselő-testület által évente elfogadott utcajegyzékben meghatározott védőnői körzetekre terjed ki. A védőnői feladatokat a területi- és iskolavédőnők látják el. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata 2018. január 1-jétől a Fischer Ágoston Szociális Program keretében 3 új státusszal bővült, így az intézmény keretei között jelenleg 44 fő területi védőnő és 15 fő iskolavédőnő végzi munkáját

A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyasa anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.

Óbudát a kisgyermekes családok szívesen választják otthonuknak, melyet igazolnak a védőnők magas gondozotti létszámai is. Évente átlagosan 1200 újszülött születik a kerületben, a 2017. évben összesen 6600, 0-6 éves korú kisgyermekes családot gondoztak a területi védőnők. A védőnői körzetek jelenlegi bővítése az Óbuda utcai és a Vöröskereszt utcai Védőnői tanácsadókban valósult meg, ahol 1-1 területi védőnői körzet lett kialakítva. Emellett a Vörösvári úti Védőnői Tanácsadó 2 védőnői körzetét is részben érintette a változás.

A védőnők utcák szerinti körzetiről az intézmény hivatalos honlapján,
a www.obudaivedonok.hu
oldalon találhatók naprakész információk.

Az iskolavédőnők preventív tevékenységüket a kerületi önkormányzati fenntartású és egyéb, pl. alapítványi oktatási intézményeiben végzik a 6-18 évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők körében, jogszabály szerint. 2018. január 1-jétől Óbudán 15 főállású iskolavédőnő végzi több mint 14 ezer tanuló vizsgálatát 35 óbudai iskolában.

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata jelenlegi 3 fő státuszbővítésével a minőségi munka színvonalának megtartása, emelése mellett jobb finanszírozási feltételeket is tudott teremteni az intézmény, melyet nagyrészt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NEAK), kisebb részben az önkormányzat biztosít a szolgáltató számára.

A védőnői tevékenység több, mint 100 éves múltra tekint vissza. A védőnők a kezdetektől kulcsszerepet töltenek be a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelemben. A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság