Májusban is üléseztek a képviselők

Hírek
Közzétéve:

A Derűs Alkony Gondozóház felújítására kíván forrást szerezni a III. kerület, ezért indul a nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – kiírt pályázatán. A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztését, felújítását célzó támogatást a Zipernowsky utca 1. szám alatt álló épület bejáratának akadálymentesítésére, kültéri nyílászáróinak cseréjére és az árnyékoló felújítására fordítanák.

A törvényi előírásoknak megfelelően a hivatal idén is elkészítette átfogó értékelését a kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A terjedelmes dokumentum kitér az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása kapcsán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára, az elutasítások főbb okaira, a gyermekétkeztetés megoldásának módjaira, illetve a kedvezményben részesülők statisztikai adataira is. Az összegzés bemutatja az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azaz a gyermekjóléti szolgáltatásokat, azok tapasztalatait, és a gyermekek napközbeni ellátásának, valamint átmeneti gondozásuknak részleteit.

A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása mellett a bűnmegelőzési program főbb pontjait is felsorolja, kiemelve a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számát és az általuk elkövetett bűncselekmények okait. Az elmúlt évről készített értékelés az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés területeiről, és az így nyújtott szolgáltatásokról is tartalmazott információkat.

A képviselők támogatták a korábban telepített 21 darab térfigyelő kamera cseréjét, 15 kameraegység felújítását és új kamerák telepítését. A helyszíneket is magában foglaló konkrét javaslatokat a kerületi Rendőrkapitánysággal egyeztetve az Óbuda Közbiztonságért Nonprofit Kft készítette el.

képviselőtestület

Több együttműködési megállapodás megkötéséről is döntött a testület.

A többi között a Vasas Centenárium Alapítvánnyal, amely munkájával támogatja a 100 éves Vasas Sport Club utánpótlás nevelését, a gyermekek és fiatalok egészségének megőrzését célzó törekvéseit, ösztöndíjjal a tehetséges fiatal sportolók továbbtanulását, továbbá a sportklub 17 szakosztálya által használt állami tulajdonú ingatlanok felújítását.

A Budapesti történeti Múzeummal kötendő megállapodás keretében a kerületi végzős diákok 1 fő kísérővel ingyen látogathatják az Aquincumi Múzeumot, a Kiscelli Múzeumot és a Budapest Galériát. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a III. kerületi diákok iskolájukat elhagyva továbbra is magukénak érezhessék a kerületet, ezért fontosnak véli a kerülethez kötődés értelmi és érzelmi motívumainak erősítését. Ezzel az úgynevezett óbudai „beszállókártyával” idén 911 végzős (érettségiző) fiatal látogathat el a fenti múzeumokba.

A képviselők szavazatukkal hagyták jóvá, hogy két, korábban Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat kiérdemlő szervezet is támogatásban részesüljön.

A Jövőbarát Alapítvány III. kerületi hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekek és fiatalok érdekében végez példaértékű munkát.  Az Éjféli Sportbajnokság, a KRÉM (Kreatív Élő Műhely) és a tavalyi évben elindított Kapaszkodó program mellett idén a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvánnyal együttműködésben egy új, hiánypótló szolgáltatást indítanak el, amely például a pályakezdők munkavállalását, a pályaorientációt segíti, szakemberei mentorálást, tanácsadást, személyiségfejlesztést, és az önkifejezés elősegítését végzik. A Boldog Salamon Kör magas színvonalú kulturális és közösségépítő tevékenysége nélkülözhetetlen nemcsak Békásmegyer – Ófalu, de az egész III. kerület életében. Tevékenységük nyomán valósulhatott meg a Templom téri szabadidőpark megépítése, a békásmegyeriek közösségi tereként is funkcionáló Szent József Ház renoválása, valamint a Ház mellett Budapest első Tündérkertjének megvalósítása.

Ugyancsak támogatásban részesül az Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola a magyarországi népzenetanítás legrégebben működő műhelye. Bár a zeneiskola önálló intézményként 2016-ban ünnepli 25 éves évfordulóját, 40 esztendeje lesz annak, hogy a III. kerületben – az országban elsőként – elindult a magyar népzene intézményes, zeneiskolai tanítása. Az iskola vezetése a működési költségeken felül beépített szekrények gyártáshoz kért további támogatást, amelyek alkalmasak a nagy értékű hangszerállomány szakszerű és értékmegőrző tárolására.

A Szent Erzsébet Karitász – Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központot működését már 2007 óta támogatja az önkormányzat. A beérkezett jelzések alapján azonban további forrásokra lenne szüksége a központnak ahhoz, hogy a kerületben élő, szenvedélybetegek és családtagjaik számára segítséget nyújthassanak. A gyakorlatban ez a segítség az elfogadó légkör megteremtésétől az addiktológiai és orvosi konzultáción át a különböző csoportfoglalkozásokig terjed. A képviselők méltányolták a kérést.

A képviselők támogatták azt a javaslatot is, miszerint a III. kerületi lakcímkártyával rendelkező lakosok az Óbudai Múzeum időszaki és állandó kiállításait ingyenesen látogathassák, továbbá a kerületi iskolák a múzeumpedagógiai foglalkozásokon is ingyenes vehessenek részt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részt vesz a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton – döntöttek a képviselők. A határozat alapján az önkormányzat belterületi utak felújításának támogatására pályázik. A támogatás mértéke az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességétől függ, melynek alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat esetében a támogatás mértéke 50%. A megvalósításhoz szükséges 50% önerőt 2017-es költségvetés biztosítja majd sikeres pályázat esetén.

A képviselők az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján döntöttek a 2016. évi Nyári Ifjúsági Táborok pályázat kiírására beérkezett pályaműveket benyújtó civil és egyházi szervezetek táborainak támogatásáról. A határozat alapján közel 40 szervezet nyári táborát támogatja az önkormányzat különböző mértékben.

A testület korábbi döntésének értelmében a jövőben új gépjárművek beszerzése esetén a Polgármesteri Hivatal előnyben részesíti az elektromos hajtású vagy a konnektorról is tölthető hibridautókat. Ebben az évben 4 darab elektromos meghajtású autó beszerzésére kerül sor. Az elektromos meghajtású, energiatakarékos gépjárművek folyamatos használatához szükség van elektromos töltőpontok kialakítására. Tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt gépjárművek parkolása a Polgármesteri Hivatal épületének közvetlen környezetében biztosított, így indokolt két helyszínen töltőpont kialakítása, töltőpontokként 2-2 töltési lehetőséggel. Az egyik töltőpont a Laktanya utca 4.  mélygarázsában lesz, ahol a jelenlegi önkormányzati gépjárművek is parkolnak, a másik töltőpont kialakítására a Hajógyár utca Fő tér felőli végén kerülne sor.

Az Óbudai Múzeum munkatársainak támogató állásfoglalásával és  a Magyar Labdarugó Szövetség szakértői véleménye alapján a Teqball sporteszköz, a képviselők döntése alapján felvételt nyert a Települési Értéktárba. A többfunkciós sporteszköz a Települési Értéktár sport kategóriába került.

2010-től a határozatlan jogviszonnyal rendelkező bérlő az önkormányzati bérlakását megvásárolhatta, ha megfelelt a feltételeknek. Az önkormányzat ennek érdekében 1558 db. tartozásmentes és 373 db. hátralékosként nyilvántartott lakást jelölt ki értékesítésre. 2012-től, második lépésként egy szélesebb bérlői kör előtt is megnyitotta a megvásárlási lehetőséget (ekkor 686 db. határozott időre bérbe adott lakást jelölt ki értékesítésre). Ahhoz, hogy az önkormányzat nagyobb bevételhez jusson, a képviselő-testület 2016 januárjában módosította vonatkozó rendeletét, így az elővásárlásra jogosult, aki a lakás vételárának egyösszegű fizetését vállalja, a korábbi 40 %-os vételárkedvezmény helyett csak 20 %-os kedvezményben részesült. 2015-ben a költségvetésbe betervezett, bérlakás értékesítésből származó bevétel 70%-a teljesült. A képviselőtestület most úgy döntött, hogy a bérlakások értékesítését leállítja.

 

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság