Már lehet pályázni idei továbbtanulási támogatásunkra

Hírek
Közzétéve:

Önkormányzatunk számára kiemelten fontos, hogy a harmadik kerületi fiatalok minden segítséget megkapjanak a továbbtanuláshoz, ezért hirdetjük meg idén is az Óbudai Továbbtanulási Támogatás nevezetű pályázatot. 

Az Óbudai Továbbtanulási Támogatás pályázata azoknak az óbuda-békásmegyeri fiataloknak szól, akik a 2023/2024-es tanév első félévében felsőoktatásban tanulnak. A pályázatot 2023. augusztus 1-től 15-ig lehet benyújtani.

Jogosultak köre: azok a harmadik kerületi lakcímmel rendelkező, fiatal felnőttek,

  • akik érettségi bizonyítványukat nappali tagozaton szerezték és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül eléri vagy meghaladja a 4,2 átlagot,
  • akik első alkalommal, nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben vesznek részt,
  • akik egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban, és
  • akiknek, és a velük közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerinti közeli hozzátartozójuknak az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a havi 100 000 Ft-ot.

A továbbtanulási támogatás egy aktív tanulmányi félévre nyújtható. A továbbtanulási támogatás összesen egy képzésre vehető igénybe, alapképzés esetében maximum 7 aktív félévre, osztatlan mesterképzés esetében maximum az adott képzésre irányadó aktív félévekre nyújtható. Megszakított tanulmányok esetén új képzéshez a támogatás nem igényelhető. Magasabb félévet kezdők számára követelmény, hogy az előző lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 átlagot.

A továbbtanulási támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendő költségtérítés összegének minimum 50 százaléka, maximum 100 százaléka, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat a hallgatóval tanulmányi szerződést köt. A támogatást az önkormányzat egy aktív tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézmény által kiállított számla ellenében, egy összegben utalja át a felsőoktatási intézmény bankszámlájára.

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán (1033 Bp., Fő tér 4. fsz.) írásban, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani.  A pályázat kötelező mellékleteit ezen az oldalon soroljuk fel. A támogatást kizárólag a kötelező mellékletek benyújtásával együtt lehet igényelni.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 1-15-ig.  

Amennyiben kérdésük van az Óbudai Továbbtanulási Támogatással kapcsolatban, a következő elérhetőségen tudnak tájékoztatást kérni: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Köznevelési és Kulturális Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4. fsz.2. tel.: 4378-614 (Szathuryné Ruszthi Nóra).

Bízunk benne, hogy támogatásunkkal könnyebbé tesszük az óbuda-békásmegyeri fiatalok felsőoktatásban való részvételét és sikerekben gazdag tanévet kívánunk minden harmadik kerületi diáknak!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

A szabályos zöldhulladék kihelyezésről

Hírek
Közzétéve:

Nagycsoportosok szülei figyelmébe: beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek

Hírek
Közzétéve:

Idén is együtt ünnepeltük Óbuda-Békásmegyert