Megújuló Óbuda – fejlesztések, felújítások az ó- és az újévben

Hírek
Közzétéve:
Egészséges Budapestért Program

Így újul meg a Csobánka téri szakrendelő

Óbuda-Békásmegyer egy igen nagy fejlesztési lehetőség előtt áll, önkormányzatunk ugyanis sikerrel pályázott a kormány Egészséges Budapest Programjára. Az Egészséges Budapest Programban a Kormány 5,1 milliárd forinttal támogatja a Szent Margit Rendelőintézet két telephelyének (Vörösvári úti Szakrendelő, Csobánka téri Szakrendelő) felújítását, racionalizálását és az orvostechnológiai eszközbeszerzéseket. Ez egy nagyon sokakat érintő beruházás, hiszen a statisztikák szerint 2017-ben 440 ezer orvos-beteg találkozásra került sor az intézményben. A projekt az idei évben nyert támogatást, a munkálatok pedig – a tervek szerint – 2021-ig tartanak majd.

Elsőként, várhatóan 2020-ban, a Csobánka téri szakrendelő régóta várt felújítása történhet meg. Az épület energetikai korszerűsítését az önkormányzat már a pályázat eredményhirdetése előtt megvalósította (ezt a projektben önrészként számolja el).

Ezen felül azonban még rengeteg tennivaló maradt az épületben, hiszen az átfogó belső felújításra, az orvostechnikai és informatikai eszközök cseréjére önerőből nem volt forrása az önkormányzatnak.

Hónapok óta folynak a körülbelül egy év múlva meg-kezdődő munkálatok előkészületei. Már az épületfelmérés során kiderült, hogy gyakorlatilag a falakig vissza kell bontani az épületet. Az önkormányzat – a Szent Margit Rendelőintézet vezetőségével szorosan együttműködve – nagyon alaposan megvizsgálta a munkaszervezés műszaki lehetőségeit, és arra az eredményre jutott, hogy optimálisan csakis a teljes épület bezárása mellett lehet elvégezni a munkálatokat. A gépészeti körülmények miatt ugyanis minden ütemezett bezárás drasztikusan megemelné a kivitelezés költségeit és időigényét, miközben még mindig jelentős kompromisszumokra kényszerítené az épületben maradókat. A fentieket mérlegelve a legcélravezetőbb megoldásnak az látszik, ha az egészségügyi feladatok átmenetileg más közeli, önkormányzati tulajdonú épületekben kerülnek elhelyezésre. Az előkészületek során az is világossá vált, hogy jelenlegi helyén kevés a hely a szakellátás és az alapellátás számára. Végül az a döntés született, hogy az alapellátás nem csak átmenetileg, hanem végleg elköltözik a Csobánka térről, hiszen ezáltal mindkét ellátási ág komfortosabb körülmények között végezheti gyógyító munkáját. Az alapellátás dolgozóival – háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, védőnőkkel, fogorvosokkal – megindult párbeszéd segít abban, hogy új helyük megtervezése során a használói igények is figyelembe legyenek véve.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Csobánka téri szakrendelő felújításának már véglegesített sarokpontjait:

  • A felújítás 2019 végén az épület teljes bezárásával kezdődik meg.
  • A szakrendelőben működő ellátások az alábbi helyszínekre költöznek:
  • A Víziorgona u. 8-ba költözik az alapellátás (véglegesen), továbbá a szakellátás egy része.
  • A Zipernowsky u. 1-3-ba költözik a szakellátás másik része.
  • A röntgen ebben az időszakban csak a Vörösvári úton fog tudni működni, és a sebészet is itt lesz elérhető.
  • Néhány iroda a Laktanya utcába kerül.

A Víziorgona 8-ban jelenleg működő bölcsőde csoportjai 2019 őszétől a Víziorgona 1-be, a Medgyessy utcai bölcsődébe, valamint a Szérűskert utcai bölcsődébe (2-2 csoport) kerülnek át, míg a játszócsoportok a Kelta utcában és a Szérűskert utcában indulnak újra. A bölcsődei kapacitások nem csökkennek!

Az önkormányzat törekszik arra, hogy az elkerülhetetlen kényelmetlenségek a lehető legkisebbek legyenek, és senki ne kényszerüljön aránytalanul nagy áldozatra az érintettek közül. Hamarosan lezárul a tervezések előkészítése. 2019. nyarán a nevelési év végén megkezdődik a Víziorgona 8. és a többi átmeneti helyszín kialakítása. A költözés az év végén várható, ezt követően pedig elindul a Csobánka téri szakrendelő felújítása.

A Vörösvári úti épület várhatóan 2021-ben újul majd meg.

Az Egészséges Budapest Program egy nagy lehetőség a kerület számára, mellyel megpróbálunk a lehető legjobban élni. A felújítás minden érintettnek jelent majd átmeneti kellemetlenségeket, de bízunk abban, hogy a közös cél érdekében az egészségügyi dolgozók és az intézmény látogatói türelemmel és megértéssel fogadják ezeket. A projekthez kapcsolódó hírek a www.obvf.hu/ebp oldalon olvashatóak.

TÉR_KÖZ 2018
Százmilliók Kaszásdűlőre és a Kiscelli parkra

2018-ban a Fővárosi Önkormányzat ismét kiírta a Tér_Köz városrehabilitációs pályázatát. A korábbi évek Tér_Köz pályázataiból valósulhatott meg a Traianus tér, a Boldog Sándor István park és a Holdudvar park (jelenleg is tartó) felújítása.

A kerület több projektjavaslattal pályázott az idei kiírásra, amin végül két fejlesztés kapott támogatást: a Kiscelli park funkcióbővítése és Kaszásdűlő központi részének fejlesztése. A pályázat érdekessége, hogy nem konkrét terveket, hanem csupán fejlesztési javaslatokat kellett benyújtani. Erre azért volt szükség, mert így lesz lehetőség arra, hogy a tervek maguk közösségi tervezéssel, a környékbelieket bevonva készüljenek el. A közösségi tervezés várhatóan mindkét fejlesztésnél jövő tavasszal kezdődik majd el.

A Kiscelli parkra vonatkozó fejlesztési irány a zöldfelület rehabilitációját, a szabadtéri funkciók bővítését és a gyalogos közlekedés javítását fogalmazta meg. Ehhez a Főváros 100 millió forinttal, a Kerület 43,4 millió forinttal járul hozzá, amiből a tervezésen és a kivitelezésen túl a pályázatban vállalt közösségi és edukációs programokat is meg kell valósítani.

Kaszásdűlőn a fejlesztés nagyjából a Pethe Ferenc tértől az általános iskola mellett a Huszti útig tartó területet érinti. Itt a megvalósítás olyan elemeket tartalmaz majd, mint a közterületek rehabilitációja, multifunkciós sportpálya kialakítása, gyalogos kapcsolatok fejlesztése, zöldfelületek megújítása, köztéri berendezések, bútorok kihelyezése. A pályázatban elnyert 300 millió forint mellé a kerületi önkormányzat további 124 millió forint önrészt biztosít.

Bízunk abban, hogy a jövő tavaszi közösségi tervezésen sok kerületi vesz részt, és ezáltal a következő években (2020-21-ben) közösen megálmodott tervek valósulhatnak majd meg.

Boldog Sándor István Park

A Boldog Sándor István park a közösségi tervezéstől jutott el a megvalósításig, mely nagy siker a III. kerületi a környékbeli lakosok és az Önkormányzat számára. A park lakossági bevonású tervezése 2015-ben kezdődött, majd a teljes fejlesztés 2018 első hónapjaiban, a Tér_Köz 2016 pályázat támogatásával valósult meg.

A parkban teljesen megújult a korábbi sportpálya, emellett pedig helyet kapott egy kreatív, új játszótér, néhány fitneszeszköz és egy ping-pong asztal is. A központi területen közösségi tér létesült, ahol sakkasztal és padok várják a pihenni és találkozni vágyókat. A parkot körbeveszi egy rekortán futópálya. Mivel korábban is sokan használták kutyasétáltatásra a területet, kialakításra került egy zárt kutyafuttató, ahol kutyás itatót is találnak az ide látogatók. A park sétányai szórt, stabilizált burkolatúak, melyek vízáteresztő, környezetbarát módon segítik a közlekedést. A parkban 27+7 új fa került ültetésre.

Holdudvar Park
2018. májusban kezdődött a HOLDUDVAR PARK Tér_Köz 2016 pályázati támogatással történő fejlesztése, mely várhatóan egy éven át tart majd. Az idei évben a park külső területeinek és burkolatainak megújítása zajlott, és elkezdődött a vízjáték, valamint a közösségi terek kialakítása is. 2019 első hónapjaiban a központi tér, a csúszdapark és a holdbéli tájat idéző kreatív játszótér nyeri el végső állapotát. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, a park átadása júniusra várható.
Csobánka téri Szakrendelő energetikai felújítása

2018 év elején indult el a CSOBÁNKA TÉRI SZAKRENDELŐ energetikai korszerűsítése. A projekt keretében a külső nyílászárók cseréje, valamint az épület külső és tetőszigetelése valósult meg. A munkák utolsó fázisában új homlokzati festést is kapott az intézmény, valamint kerékpártárolókat a Csobánka téri bejárat elé.

A szakrendelő munkatársai nagy türelemmel és rugalmassággal kezelték a felújítást, melyet ezúton is köszönünk! Az Egészséges Budapest program keretében az épület belső, esztétikai és műszaki felújítása is megvalósulhat. Ez komoly előkészítést igényel, hiszen az energetikai korszerűsítésnél jóval nagyobb mértékben fogja majd érinteni a szakrendeléseket.

Kérjük, hogy figyeljék a www.obvf.hu oldalt az aktuális információkért!

Ezüsthegyi Könyvtár

Az EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR épületének külső és belső felújítása 2018 első felében készült el. A fővárosi tulajdonú épület korábban is könyvtárként funkcionált, de az állapota az elmúlt években erősen leromlott, ezért teljes felújításra volt szükség hogy újra használható és komfortos legyen.

Az Óbudai Platán Könyvtár fiókkönyvtárként működteti az épületet a nyári megnyitás óta. A könyvtár munkatársai gyorsan belakták a helyet, ami a kölcsönzési lehetőségek biztosítása mellett közösségi térként is funkcionál. Az udvar a felújítási munkák után alkalmassá vált kisebb kulturális programok, foglalkozások, környezettudatos szemléletformáló programok megtartására, és jó idő esetén a gyerekek is örömmel veszik birtokba az ott létesített kis játszóteret.

Iskolaudvar

2018-ban zajlott az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarának KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSE. A komplex tervezői projektet megelőző igényfelmérésben részt vettek az iskola diákjai, tanárai, a szülők, valamint a Szent István Egyetem tájépítész-településtervező szakos hallgatói is. A koncepcióterv elkészítését Wallner Krisztina tervező fogja össze, az udvar felújításának végső kiviteli tervei pedig 2019 tavaszán készülnek majd el.

Kültéri fitnesz

A III. kerület 9 új sportparkot kap a Nemzeti Szabadidős és Egészséges Sportpark program jóvoltából. A sportparkok létesítésére várhatóan 2019 első felében kerül sor.

Faültetési program

A KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉSI PROGRAM keretében 2018. őszi hónapjaiban a www.fa.obuda.hu oldalon regisztrálók közösségi faültetésen vehettek részt, illetve favásárlással, valamint komplett, egyedi fatelepítéssel járulhattak hozzá a kerület zöldebbé tételéhez. A programba összesen 119-en regisztráltak, a csoportos ültetéseken több mint 70-en vettek részt, 25-en vásároltak fát, illetve egy kerületi lakó kért egyedi fatelepítést. A program első faültetésén részt vett Bús Balázs polgármester és Till Attila műsorvezető is. A közösségi faültetés keretében kihelyzett fák egyedi, fehér szalagot kaptak, így ezek könnyen megkülönböztethetőek a zöld szalaggal jelölt, önkormányzat által telepített többi fától.

A program a tervek szerint 2019. tavaszán folytatódik.

Mi történ 2018-ban a Heltai Jenő téren?

Egy évvel ezelőtt, nyáron a Market Építő Zrt. megkezdte a Békásmegyeri Piac és Közösségi tér kivitelezési munkálatait a Heltai Jenő téren. Tavaly ilyenkor már egy hatalmas munkagödör volt a néhai vállalkozói piac helyén. Mostanra az új csarnoképület szerkezete megépült, ezen csak a kisebb befejező munkálatok vannak hátra, ám előttünk áll még az üzletek belső kialakítása, ami több hónapot fog igénybe venni. A pinceszinten található mélygarázs elkészült, csak a burkolati jelek, valamint kisebb szerelési munkálatok hiányoznak. Szintén a pincében kapnak helyet a mellékhelyiségek, melyek szigetelése és burkolása után a berendezések és az ajtók felszerelése következik. November végére kiépült az épület fűtését biztosító hőközpont. Az üzlethelyiségek belső kialakítását nem a beruházás generálkivitelezője, hanem a bérlők valósítják meg, akik a munkaterületet november óta szakaszosan vehetik át. Az épület mellett elkészültek az új őstermelői asztalok. A tetőn lassan befejeződnek a szigetelési munkálatok, és a zöldetető kialakítása is az ütemterv szerint halad. A Heltai Jenő téren szakaszosan történik a térburkolatok kivitelezése, néhány új utcabútor is kihelyezésre került.

Idén ősszel egy játékos rajzpályázatot hirdettünk a békásmegyeri általános iskolák számára, „Rejtsd el a békát a piacon!” elnevezéssel. A pályázatban összesen 125 gyerek vett részt, akik 118 alkotást készítettek. A rajzpályázat egyik célja az volt, hogy kicsit barátságosabbá tegye a kivitelezést, így a zsűri által megítélt legjobb 40 rajzból építési hálók készültek, amelyek immár a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér munkaterületének kerítését szépítik.

Az új csarnoképület várhatóan 2019 első felében fogja megnyitni kapuit a vásárlóközönség előtt. Ezt követően a régi csarnoképületet lebontják, és a helyére új üzlethelyiségeket, valamint egy több funkciót betöltő közösségi teret hoznak létre.

Víziorgona u. 8.

Befejeződött a VÍZIORGONA U. 1. SZÁM ALATTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE épületének felújítása. Ugyan a gyerekek a nyári szünet után szinte azonnal birtokba vehették a felújított épületet, ennek ellenére akadt olyan részfeladat, melynek utolsó mozzanatai miatt, csak most jelenthetjük ki véglegesen: elkészült a felújítás, egy újabb óbudai közintézmény korszerűsítését sikerült elvégeznünk.

A projekt a Széchenyi 2020 program jóvoltából, a „VEKOP-6.1.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. Az épület tető- és homlokzati hőszigetelésén túl a külső és belső nyílászárók cseréje is megtörtént. A belső munkák keretében sor került a teljes villamoshálózat cseréjére, a csoportszobák és közös használatú terek festése mellett, a dolgozói helyiségek felújítására is. Az intézmények konyhája is teljes korszerűsítésen esett át, lehetővé téve a mai igényeknek és előírásoknak megfelelő munkavégzést. Rendkívül hasznos fejlesztés az új sószoba kialakítása, ami az intézmények nevelési programjának kiegészítő eszköze. Köszönjük mindazok türelmét és segítségét, akik hozzájárultak az épület megújításához. Bízunk abban, hogy a kellemetlenségekért mindenkit kárpótol a bölcsi és ovi épületének új komfortja, mely reményeink szerint még sokáig megmarad a jövőben induló csoportok számára is.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

A víz világnapja és a 120 éves Csillaghegyi Ásványvíz

Hírek
Közzétéve:

Hazatért a Madonna Óbudára

Hírek
Közzétéve:

„Na, mi a pálya?” 2024 – Idén is kedvezményekkel kedveskedünk végzős diákjainknak