Óbudán folyamatosan bővül, erősödik a szociális háló

Hírek
Közzétéve:

A Város Mindenkié csoport június 28-án levélben fordult Bús Balázs polgármesterhez a Kunigunda útja 25. szám alatti megszűnő – magántulajdonban lévő – munkásszálló ügyében. Az alábbiakban – a tények szem előtt tartását hangsúlyozandó – változtatás nélkül közöljük a Város Mindenkié csoport levelét és Bús Balázs polgármester válaszlevelét.

Bús Balázs polgármester levele pdf formátumban

A Város Mindenkié Csoport
Udvarhelyi Tessza részére

Tisztelt Udvarhelyi Tessza!

2017. június 28. napján e-mailben megküldött, a Kunigunda Munkásszálló bezárásával kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.

A Munkásszálló bezárásával kapcsolatban semmilyen hivatalos információ nem áll rendelkezésünkre. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumának elnöke telefonon keresett meg, és adott tájékoztatást a kialakult helyzetről.

Ezt követően írásban megkerestük Szendrei Krisztinát, a Kunigunda munkásszálló megbízott vezetőjét, akitől tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy az épület bezárása ideiglenes vagy végleges, hány ember lakhatása szűnik meg ezáltal, illetve milyen segítséget tudnak nyújtani az érintett személyeknek. Megkeresésünkre válasz még nem érkezett.

Mindenek előtt azonban szeretném rögzíteni a következőket:

Önkormányzatunk munkája a kerület lakosai iránti felelősségérzeten alapul, tevékenységünk során komoly szerepet szánunk a folyamatosan erősödő szociális védőháló kiépítésének, bővítésének. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/2015. (Il.16.) számú rendelete a kerületi lakosság számára széleskörű ellátásokat biztosít, amelyek a nehézséggel küzdő emberek különböző csoportjai számára nyújtanak támogatást.

Tekintettel a kerületünkben élő, lakhatási nehézségekkel küzdő családok nagy számára, valamint arra a tényre, hogy az ilyen problémákkal küzdő családok egy része önkormányzati lakás fenntartására jövedelmi helyzetét, életvezetési problémáit figyelembe véve nem képes, önkormányzatunk 13 éve családok átmeneti otthonának működtetésével biztosítja lakhatásukat.

Az önkormányzat fenntartásában, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szakmai egységeként működő Családok Átmeneti Otthona 2004. január l-én nyitotta meg kapuját. Jelenleg 14 lakószobában 40 fő lakhatását tudják biztosítani. Az intézmény 10 kiléptető lakással rendelkezik, ahol összesen 48 fő elhelyezésére van lehetőség. A kiléptető lakásból kikerülő családok számára a megüresedő lakásállományból az önkormányzat évente 6 bérleményt biztosít lakáshoz jutásuk elősegítése érdekében. A 3 lépcső s rendszer biztosítja a társadalom perifériájára szorult, hajléktalansággal küzdő családok számára, hogy – tenni akarásuk és erőfeszítéseik eredményeképpen – a kilátástalannak tűnő élethelyzetükből 1-1,5 év alatt saját otthonnal rendelkező, a jövőjüket biztos alapokra helyező családokká válhassanak.

Célunk, hogy a gondozásba vett családok számára megfelelő elhelyezést nyújtsunk, amely magas színvonalú szociális segítséggel is párosul.  Május hónapban került felújítás utáni átadásra a Családok Átmeneti Otthona, melyet mintegy 100 millió forintos nagyságrendben saját erőforrásból finanszíroztunk.

Ezen kívül Önkormányzatunk együttműködési megállapodással rendelkezik, illetve napi munkakapcsolatban van a Máltai Szeretetszolgálat Intézményeivel valamint a Jópásztor Nővérek Anyaotthonával.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásának feltételeit a – többször módosított – 9/2015 (II.16.) számú rendeletében szabályozza.

A rendelet 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az évente megüresedő és bérbeadás útján újrahasznosítható lakások 70 %-át kizárólag pályázati úton lehet bérbe adni. A (3) bekezdés kimondja továbbá, hogy az önkormányzat lakásfenntartási költségeinek mérséklése érdekében a pályázatra kiírt lakások minimum 50 %-át felújítási, illetve helyreállítási kötelezettséggel terhelten lehet meghirdetni és bérbe adni.

A lakáspályázatok során évente hozzávetőlegesen 50 lakás kerül bérbeadásra.

Tekintettel az önkormányzat tulajdonában üresen álló bérbe adható lakások számára, továbbá arra, hogy a megüresedett és pályázati úton újrahasznosított lakások száma nem éri el a bérbeadás útján újrahasznosított lakások 70 %-át, az önkormányzatnak nem áll módjában pályázaton kívüli lakás bérbeadására.

Azzal együtt, hogy önkormányzatunk teherbíró képességéhez mérten mindent megtesz az anyagi és lakhatási nehézséggel küzdő kerületi polgárok segítése érdekében, szeretném leszögezni, – mely vélhetően az Ön számára is ismert, – hogy a hajléktalan ellátás nem kerületi önkormányzati feladat.

Azzal kapcsolatban, ha valakinek a lakhatása – bármely okból – szállodában, kollégiumban, hotelben, stb. szűnik meg, az önkormányzatnak semmilyen kötelezettsége nincs, nem tekinthető kerületi lakosnak az a személy, aki ideiglenes jelleggel fenti helyeken bérel szobát.

A kialakult helyzetről természetesen tájékoztatni fogom a Fővárosi Önkormányzat illetékeseit és bízom benne, hogy Önök is megkeresik a problémával kapcsolatban az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szerveket is.

Budapest, 2017. június 29.

Tisztelettel:
Bús Balázs

A Város Mindenkié csoport 2017. június 28-án küldött levele:

Feladó: A Város Mindenkié
Tárgy: Kunigunda útjai munkásszálló bezárása
Dátum: 2017. június 28. 13:01:01 CEST
Címzett: Bús Balázs

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt hetekben többen is megkeresték A Város Mindenkié csoportot és az Utcajogász Egyesületet a Kunigunda útja 25. (Nagymihály utca 1-9.) szám alatti munkásszálló lakói közül azzal a problémával, hogy a szálló üzemeltetői 2017. június 6-án arra szólították fel őket, hogy egy hónapon belül (2017. július 7-ig) költözzenek el a szállóról, mert a szobáikban felújítási munkálatok kezdődnek.

A munkásszálló épülete a Nívó-Autó Kft. (Cg.15-09-077059) tulajdonában van, és az épület egy részében a „Lakhatás a jövőért” Alapítvány működteti az Óbudai Diák Hotel nevű diákszállót. Úgy tudjuk, hogy a felújítási munkálatok után az egész épület diákszállóként fog üzemelni, vagyis a jelenlegi lakóknak nem lesz lehetőségük visszaköltözni. Ez azt a súlyos problémát is felveti, hogy a magyarországi  (és különösen budapesti) munkásszállók amúgy is nagyon alacsony férőhelyszáma hosszú távon is további több mint 100-zal csökkenni fog. Ezen a szállón ráadásul többnyire olyan párok (családok) laktak, akiknek kevés lehetőségük van máshova menni, mert alacsony a jövedelmük, ezért piaci alapon lakást bérelni nem tudnak, viszont szociális bérlakásra pályázni, tekintettel a köztudottan kevés önkormányzati bérlakásra, az idő rövidsége miatt nem volt lehetőségük, a hajléktalan-ellátórendszer pedig nem, vagy csak részben tud nekik páros férőhelyeket biztosítani.

Tudomásunk szerint június elején körülbelül 120 ember lakott a munkásszállón. Közülük vannak, akiknek (gyakran a Menhely Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével) sikerült elfogadható alternatív elhelyezést találni,   de vannak olyan lakók is, akik a jelenlegi állás szerint legkésőbb július 7-én az utcán fogják magukat találni.

Azt szeretnénk Öntől megtudni, hogy milyen információval rendelkezik a munkásszállóban élők helyzetéről, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata milyen lépéseket tervez tenni azért, hogy segítse azokat, akik a lakhatásukat egy hónap alatt maguk nem tudták megoldani, illetve azért, hogy a kiesett alacsonyjövedelműek számára is megfizethető férőhelyeket valamiféleképpen hosszú távon is pótolja. Azt gondoljuk, hogy egy önkormányzatnak alapvető feladata, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy megelőzze a lakosainak a hajléktalanná válását – ez jogszabályban rögzített kötelezettsége is. Reméljük, hogy mihamarabb tájékoztatni tud minket a helyzet megnyugtató rendezéséről.

Üdvözlettel: 

Udvarhelyi Tessza
A Város Mindenkié

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság