Ön kit jelölne az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjra?

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata képviselő-testületének az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 35/2007.(V.30.) rendelete alapján 2019. évben is kiosztásra kerül az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj, melyhez az önkormányzat várja a lakosság indítványait. A rendelet értelmében Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a betegség megelőzés terén kifejtett tevékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.

A díj a „Semmelweis Napon”, ünnepélyes keretek között kerül átadásra annak a személynek vagy csoportnak, akinek a Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján odaítéli.

Az indítvány tartalmi elemei:

  • Indítvány olyan természetes személyre vagy csoportra (szervezetre/intézményre) nyújtható be, mely az egészségügy terén kifejtett kimagasló teljesítményével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásához, szolgáltatásainak fejlődéséhez, Óbuda-Békásmegyer lakossága életminőségének javításához hozzájárul(t).
  • Az indítványnak legalább fél oldal terjedelmű indokolást kell tartalmaznia, mely részletezi a díjra javasolt személy vagy csoport tevékenységét, eredményeit. Egy indítványban akár többen is jelölhetik ugyanazt a személyt/csoportot.

Az indítvány benyújtásának módja:

Az indítványt a Szociális Szolgáltató Főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi referenstől kérhető a + 36 1 437 86 59-es telefonszámon.

Az indítványok beérkezési határideje: 2019. április 26. (péntek) 12.00 óra.

A felhívás az Óbuda Újságban és az Önkormányzat honlapján jelenik meg.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság