Örlős Endre – Egy óbudai orvos élete

Hírek
Közzétéve:

_DSC_6049Az Óbudai Múzeum Közalapítvány Kuratóriuma tavalyelőtt pályázatot hirdetett dr. Örlős Endre – a Margit Kórház egykori igazgató sebész-főorvosa, Óbuda Díszpolgára – és családja történetének tudományos feldolgozására. A pályázatot Viszket Zoltán történész nyerte el. A több hónapos kutatómunka eredményeként született meg a könyv – mondta a könyvbemutató felvezetőjében Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója.

Elkötelezett gyógyító
– Az emberi eltökéltség és tenni akarás a kritikus történelmi pillanatokban rendkívüli módon képes a lelki és fizikai erőtartalékokat megmozgatni. Számomra ezt bizonyítja a könyvben bemutatott Örlős-életmű – fogalmazott Bús Balázs polgármester, aki hozzátette: – Számomra természetesen a kor Óbudája, az itt élők, köztük pedig Örlős Endre szándékai és lehetőségei a legizgalmasabb fejezetek. Az orvos-igazgató egész élete maga volt a madáchi értelemben vett küzdés. Küzdelem az igazságtalansággal szemben, és a kirekesztés ellen. Örlős doktor úr „csak” elkötelezett gyógyító szakemberként akart élni, javítani az óbudai egészségügyi ellátást, ám emberségével, rendkívüli akaraterejével és orvos-szakmai erőfeszítései által helyi közösségünk példaadójává vált az évtizedek során. Fontos, hogy óbudai közösségünk identitását az ő általa képviselt polgári erényekre alapozhassa.

Életben maradni, küzdeni, feladni
Prof. Dr. Pintér Endre – aki 1978-ban lett a Margit Kórház sebészeti osztályának vezető főorvosa -, a kötet egyik szakmai lektora négy évtizeden át ismerőseként, 10 éven át közeli barátként volt tanúja Örlős Endre élettörténetének. – A szerző szakszerűen dolgozta fel viszonylag gondtalan ifjúkorát, majd a vallása alapján félreállított, később üldözött sebészorvos életét – fogalmazott a professzor.
Örlős hálátlan feladatot vállalt és végzett. 1946-tól 1966-ig vezette a sebészeti osztályt, 1957-ig pedig a kórházat, mint igazgató. A világháborút követően egy kórháznak nemigen nevezhető romhalmain kellett életet mentenie, mindazok után, hogy elvesztette családját, gyermekeit, feleségét. A kórházi rendteremtés népszerűtlen döntésekkel, intézkedésekkel is járt. Életének nehéz, de sikeres és termékeny munkásságát törte meg közvetetten az 1956-os forradalom. Ez vezetett fokozatosan politikai és szakmai elszigetelődéséhez, közel lehetetlenné tételéhez, majd életének utolsó nyomorúságos éveihez.
– Életének utolsó óráiban átadott írásos gyűjteményét 20 éven át őriztem, remélve, hogy tragikus sorsa egyszer írásban, akár könyv alakban is megjelenhet. Örülök, hogy ez összefogással sikerült. Az önkormányzat az Óbudai Múzeum Közalapítványa által támogatta a kötet megjelenését, Bús Balázs polgármester az első pillanattól az ügy mellé állt. A szerző részletes és tárgyilagos kutatómunkájának köszönhetően válik érthetővé, tanulságossá és egyben meghatóvá dr. Örlős Endre és családjának története – tette hozzá prof. dr. Pintér Endre.
_DSC_6019Epilógus: a megbecsülés
Az Örlős-életút megemlékezéseiben fontos szerepet játszott az Óbuda Baráti Kör Egyesülete, melynek tagjai 1993-ban márványtáblát állíttattak az orvos-igazgató munkásságának emlékére a Szent Margit Kórházban, majd kezdeményezésükre 1995-ben Óbuda posztumusz Díszpolgárává választották Örlős Endrét.
Az önkormányzati támogatással kiadott könyv „nem titkolt célja”, hogy történetét megörökítve, személyét ismertté tegye, és ezáltal életútja Óbuda történelmének is közismert részévé válhasson. (A könyv kiadója az Óbudai Múzeum: www.obudaimuzeum.hu; e-mail: titkarsag@obudaimuzeum.hu; telefonszám: 250-1020.)

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság