1 fő gondozó – Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018. 12. 17.

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Bp. Benedek E. u 1-3.a következő álláshirdetést teszi közzé:

1 fő gondozó teljes munkaidős munkakör betöltésére határozatlan időre.

A munkavégzés helye: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Bp. Benedek E. u 1-3. Támogató szolgálat.

Pályázati feltétel: szociális gondozó ápoló, általános ápoló vagy szociális szakgondozó szakképzettség az 1/2000. SzCsM. (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. A pályázat benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Illetmény, juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Előnyt jelent fogyatékos ellátásban szerzett munkatapasztalat.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailen: titkarsag@obudairehab.hu , személyesen vagy postai úton: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Bp. Benedek E. u 1-3. minden esetben elérhetőség megjelölésével. További információ munkaidőben a 388-7530 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban tájékozódhat a www.obudairehab.hu honlapon.