1 fő munkaügyi előadó – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2018.03.09.

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

 a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Folyamőr utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ügyintézési körébe tartozó intézmények közalkalmazottainak személyi állományával kapcsolatos teljeskörű munkaügyi ügyintézés. Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. A megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. A szabadságok, távollétek, változóbérek rögzítése KIRA programban. Az intézmények által kért statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. Kapcsolattartás a hivatali szervekkel, a Magyar Államkincstár számfejtőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, szakirányú,
 • Munkaügy – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szakirányú,
 • Munkaügy – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL
 • Jdolber program ismerete, közigaztásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Problémamegoldó képesség,
 • Együttműkődés a kollegákkal ,
 • Önálló munkavégzés,
 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény címére történő megküldésével (1033 Budapest, Folyamőr utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.
 • Elektronikus úton Borbás Pálma részére a borbas.palma@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül